Khác

Học tốt các môn khối D, bạn có thể chọn ngành nào?

image

Với sự đa dạng về lĩnh vực và ngành nghề, khối D hứa hẹn mang đến cho bạn vô số lựa chọn phù hợp với sở thích, năng lực và định hướng tương lai. Từ những ngành học kinh tế sôi động, luật pháp uy nghiêm, ngôn ngữ giao thoa văn hóa đến sư phạm cao quý, tất cả đều góp phần tạo nên một bức tranh đầy màu sắc cho con đường học tập và phát triển của bạn. Hãy cùng Fulbright khám phá khối D gồm những ngành nào trong bài viết dưới đây nhé.

Khối D gồm những môn nào? Các tổ hợp môn khối D theo Bộ Giáo dục và Đào tạo

Khối D là một trong bốn khối thi và xét tuyển đại học trong hệ thống giáo dục Việt Nam xoay quanh các môn chủ đạo là Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ.
Kể từ năm 2017, theo quy định mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo, khối D bao gồm 17 môn được chia thành 99 tổ hợp từ D01 đến D99. Bài thi ngoại ngữ cho phép thí sinh lựa chọn 1 trong 8 ngôn ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Pháp, Tiếng Trung, Tiếng Đức, Tiếng Nhật, Tiếng Hàn, Tiếng Tây Ban Nha để thi cùng với Toán học và Ngữ văn. Ngoài 3 môn bắt buộc trên, các bạn có thể chọn thêm 1 môn thứ 4 để xét tuyển vào các ngành học cụ thể. Môn thứ 4 có thể thuộc tổ hợp Tự nhiên (Vật lí, Hóa học, Sinh học) hoặc Khoa học Xã hội (Lịch sử, Địa lí, Giáo dục công dân).

Các tổ hợp môn Khối D theo Bộ Giáo dục và Đào tạo như sau:

 • D01: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
 • D02: Ngữ văn, Toán, Tiếng Nga
 • D03: Ngữ văn, Toán, Tiếng Pháp
 • D04: Ngữ văn, Toán, Tiếng Trung
 • D05: Ngữ văn, Toán, Tiếng Đức
 • D06: Ngữ văn, Toán, Tiếng Nhật
 • D07: Toán, Hóa học, Tiếng Anh
 • D08: Toán, Sinh học, Tiếng Anh
 • D09: Toán, Lịch sử, Tiếng Anh
 • D10: Toán, Địa lí, Tiếng Anh
 • D11: Ngữ văn, Vật lí, Tiếng Anh
 • D12: Ngữ văn, Hóa học, Tiếng Anh
 • D13: Ngữ văn, Sinh học, Tiếng Anh
 • D14: Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh
 • D15: Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh
 • D16: Toán, Địa lí, Tiếng Đức
 • D17: Toán, Địa lí, Tiếng Nga
 • D18: Toán, Địa lí, Tiếng Nhật
 • D19: Toán, Địa lí, Tiếng Pháp
 • D20: Toán, Địa lí, Tiếng Trung
 • D21: Toán, Hóa học, Tiếng Đức
 • D22: Toán, Hóa học, Tiếng Nga
 • D23: Toán, Hóa học, Tiếng Nhật
 • D24: Toán, Hóa học, Tiếng Pháp
 • D25: Toán, Hóa học, Tiếng Trung
 • D26: Toán, Vật lí, Tiếng Đức
 • D27: Toán, Vật lí, Tiếng Nga
 • D28: Toán, Vật lí, Tiếng Nhật
 • D29: Toán, Vật lí, Tiếng Pháp
 • D30: Toán, Vật lí, Tiếng Trung
 • D31: Toán, Sinh học, Tiếng Đức
 • D32: Toán, Sinh học, Tiếng Nga
 • D33: Toán, Sinh học, Tiếng Nhật
 • D34: Toán, Sinh học, Tiếng Pháp
 • D35: Toán, Sinh học, Tiếng Trung
 • D36: Toán, Lịch sử, Tiếng Đức
 • D37: Toán, Lịch sử, Tiếng Nga
 • D38: Toán, Lịch sử, Tiếng Nhật
 • D39: Toán, Lịch sử, Tiếng Pháp
 • D40: Toán, Lịch sử, Tiếng Trung
 • D41: Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Đức
 • D42: Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Nga
 • D43: Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Nhật
 • D44: Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Pháp
 • D45: Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Trung
 • D46: Ngữ văn, Hóa học, Tiếng Đức
 • D47: Ngữ văn, Hóa học, Tiếng Nga
 • D48: Ngữ văn, Hóa học, Tiếng Nhật
 • D49: Ngữ văn, Hóa học, Tiếng Pháp
 • D50: Ngữ văn, Hóa học, Tiếng Trung
 • D51: Ngữ văn, Vật lí, Tiếng Đức
 • D52: Ngữ văn, Vật lí, Tiếng Nga
 • D53: Ngữ văn, Vật lí, Tiếng Nhật
 • D54: Ngữ văn, Vật lí, Tiếng Pháp
 • D55: Ngữ văn, Vật lí, Tiếng Trung
 • D56: Ngữ văn, Sinh học, Tiếng Đức
 • D57: Ngữ văn, Sinh học, Tiếng Nga
 • D58: Ngữ văn, Sinh học, Tiếng Nhật
 • D59: Ngữ văn, Sinh học, Tiếng Pháp
 • D60: Ngữ văn, Sinh học, Tiếng Trung
 • D61: Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Đức
 • D62: Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Nga
 • D63: Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Nhật
 • D64: Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Pháp
 • D65: Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Trung
 • D66: Ngữ văn, Giáo dục công dân, Tiếng Anh
 • D67: Ngữ văn, Giáo dục công dân, Tiếng Đức
 • D68: Ngữ văn, Giáo dục công dân, Tiếng Nga
 • D69: Ngữ văn, Giáo dục công dân, Tiếng Nhật
 • D70: Ngữ văn, Giáo dục công dân, Tiếng Pháp
 • D71: Ngữ văn, Giáo dục công dân, Tiếng Trung
 • D72: Ngữ văn, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh
 • D73: Ngữ văn, Khoa học tự nhiên, Tiếng Đức
 • D74: Ngữ văn, Khoa học tự nhiên, Tiếng Nga
 • D75: Ngữ văn, Khoa học tự nhiên, Tiếng Nhật
 • D76: Ngữ văn, Khoa học tự nhiên, Tiếng Pháp
 • D77: Ngữ văn, Khoa học tự nhiên, Tiếng Trung
 • D78: Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Anh
 • D79: Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Đức
 • D80: Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Nga
 • D81: Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Nhật
 • D82: Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Pháp
 • D83: Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Trung
 • D84: Toán, Giáo dục công dân, Tiếng Anh
 • D85: Toán, Giáo dục công dân, Tiếng Đức
 • D86: Toán, Giáo dục công dân, Tiếng Nga
 • D87: Toán, Giáo dục công dân, Tiếng Pháp
 • D88: Toán, Giáo dục công dân, Tiếng Nhật
 • D89: Toán, Giáo dục công dân, Tiếng Trung
 • D90: Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh
 • D91: Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Pháp
 • D92: Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Đức
 • D93: Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Nga
 • D94: Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Nhật
 • D95: Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Trung
 • D96: Toán, Khoa học xã hội, Tiếng Anh
 • D97: Toán, Khoa học xã hội, Tiếng Pháp
 • D98: Toán, Khoa học xã hội, Tiếng Đức
 • D99: Toán, Khoa học xã hội, Tiếng Nga
 • DD0: Toán, Khoa học xã hội, Tiếng Nhật
 • DD1: Toán, Khoa học xã hội, Tiếng Trung

>> Xem thêm một số khối khác:

Khối D gồm những môn nào

Khối D là một trong bốn khối thi và xét tuyển đại học trong hệ thống giáo dục Việt Nam xoay quanh các môn Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ. (Nguồn: Fulbright)

Khối D gồm những ngành nào?

Khối D là tập hợp đa dạng các ngành học thuộc lĩnh vực Kinh tế, Kinh doanh, Ngôn ngữ, Du lịch, Sư phạm và nhiều lĩnh vực khác. Sau đây là một số ngành, nhóm ngành được tham khảo từ Thông tư số 09/2022/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo: Quy định Danh mục thống kê ngành đào tạo của giáo dục đại học.

Nhóm ngành Kinh doanh và quản lý

Nhóm ngành Kinh doanh và quản lý bao gồm nhiều ngành học liên quan đến các hoạt động sản xuất, kinh doanh, quản lý, tài chính. Cụ thể:

 • Nhóm Kinh doanh (Mã 73401): Quản trị kinh doanh, Marketing, Bất động sản, Kinh doanh quốc tế, Kinh doanh thương mại, Thương mại điện tử, Kinh doanh thời trang và dệt may.
 • Nhóm Tài chính – Ngân hàng – Bảo hiểm (Mã 73402): Tài chính – Ngân hàng, Bảo hiểm.
 • Nhóm Kế toán – Kiểm toán (Mã 73403): Kế toán, Kiểm toán.
 • Nhóm Quản trị – Quản lý (Mã 73404): Khoa học quản lý, Quản lý công, Quản trị nhân lực, Hệ thống thông tin quản lý, Quản trị văn phòng, Quan hệ lao động, Quản lý dự án.

Nhóm ngành Báo chí và thông tin

Nhóm ngành Báo chí và thông tin phù hợp với những bạn có khả năng viết lách, nhạy bén với thông tin hoặc có niềm đam mê với nghề báo. Các bạn có thể chọn một trong những ngành sau đây:

 • Nhóm Báo chí và truyền thông (Mã 73201): Báo chí, Truyền thông đa phương tiện, Truyền thông đại chúng, Công nghệ truyền thông, Truyền thông quốc tế, Quan hệ công chúng.
 • Nhóm Thông tin – Thư viện (Mã 73202): Thông tin – Thư viện, Quản lý thông tin.
 • Nhóm Văn thư – Lưu trữ – Bảo tàng (Mã 73203): Lưu trữ học, Bảo tàng học.
 • Nhóm Xuất bản – Phát hành (Mã 73203): Xuất bản, Kinh doanh xuất bản phẩm.
Nhóm ngành Báo chí và thông tin có nhu cầu nhân lực cao

Với sự phát triển mạnh mẽ của truyền thông đa phương tiện, nhóm ngành Báo chí và thông tin đang có nhu cầu nhân lực cao (Nguồn: Báo tin tức)

Nhóm ngành Nhân văn

Những học sinh có đam mê nghiên cứu với các môn xã hội khác thường sẽ lựa chọn nhóm ngành này, cụ thể là các ngành học.

 • Nhóm Ngôn ngữ, văn học và văn hoá Việt Nam (Mã 72201): Tiếng Việt và văn hoá Việt Nam, Hán Nôm, Ngôn ngữ Jrai, Ngôn ngữ Khmer, Ngôn ngữ H’mong, Ngôn ngữ Chăm, Sáng tác văn học, Văn hoá các dân tộc thiểu số Việt Nam.
 • Nhóm Ngôn ngữ, văn học và văn hoá nước ngoài (Mã 72202): Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Nga, Ngôn ngữ Pháp, Ngôn ngữ Trung Quốc, Ngôn ngữ Đức, Ngôn ngữ Tây Ban Nha, Ngôn ngữ Bồ Đào Nha, Ngôn ngữ Italia, Ngôn ngữ Nhật, Ngôn ngữ Hàn Quốc, Ngôn ngữ Ả Rập
 • Các nhóm khác (Mã 72290): Triết học, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Tôn giáo học, Lịch sử, Ngôn ngữ học, Văn học, Văn hoá học, Quản lý văn hoá, Gia đình học.

Nhóm ngành Du lịch, khách sạn, thể thao và dịch vụ cá nhân

Đây là lựa chọn của những bạn thích làm việc với con người hoặc niềm đam mê với ngành dịch vụ nói chung. Các ngành học thuộc nhóm này gồm:

 • Nhóm Du lịch (Mã 78101): Du lịch, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành.
 • Nhóm Khách sạn, nhà hàng (Mã 78102): Quản trị khách sạn, Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống.
 • Nhóm Thể dục, thể thao (Mã 78103): Quản lý thể dục thể thao.
 • Nhóm Kinh tế gia đình (Mã 78104): Kinh tế gia đình.

Nhóm ngành Khoa học xã hội và hành vi

Nhóm ngành này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về hành vi con người, các mối quan hệ xã hội và cách thức giải quyết các vấn đề xã hội. Bạn có thể đào sâu một lĩnh vực mà mình yêu thích bằng việc chọn một trong những ngành học sau:

 • Nhóm Kinh tế học (Mã 73101): Kinh tế, Kinh tế chính trị, Kinh tế đầu tư, Kinh tế phát triển, Kinh tế quốc tế, Thống kê kinh tế, Toán kinh tế.
 • Nhóm Khoa học chính trị (Mã 73102): Chính trị học, Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước, Quản lý nhà nước, Quan hệ quốc tế.
 • Nhóm Xã hội học và Nhân học (Mã 73103): Xã hội học, Nhân học.
 • Nhóm Tâm lý học (Mã 73104): Tâm lý học, Tâm lý học giáo dục.
 • Nhóm Địa lý học (Mã 73105): Địa lý học.
 • Nhóm Khu vực học (Mã 73106): Quốc tế học, Châu Á học, Thái Bình Dương học, Đông phương học, Trung Quốc học, Nhật Bản học, Hàn Quốc học, Đông Nam Á học, Việt Nam học.

Nhóm ngành Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên

Đây là nhóm ngành phù hợp với những bạn có tâm huyết với nghề giáo, mong muốn truyền đạt kiến thức cho thế hệ tương lai. Các ngành học thuộc nhóm giáo dục và đào tạo là: 

 • Nhóm Khoa học giáo dục (Mã 71401): Giáo dục học, Quản lý giáo dục.

Nhóm Đào tạo giáo viên (Mã 71402): Giáo dục Mầm non, Giáo dục Tiểu học, Giáo dục Đặc biệt, Giáo dục Công dân, Giáo dục Chính trị, Giáo dục Thể chất, Huấn luyện thể thao, Giáo dục Quốc phòng – An ninh, Sư phạm Toán học, Sư phạm Tin học, Sư phạm Vật lý, Sư phạm Hoá học, Sư phạm Sinh học, Sư phạm Kỹ thuật công nghiệp, Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệp, Sư phạm Ngữ văn, Sư phạm Lịch sử, Sư phạm Địa lý, Sư phạm Âm nhạc, Sư phạm Mỹ thuật,Sư phạm Tiếng Bana, Sư phạm Tiếng Êđê, Sư phạm Tiếng Jrai, Sư phạm Tiếng Khmer, Sư phạm Tiếng H’mông, Sư phạm Tiếng Chăm, Sư phạm Tiếng M’nông, Sư phạm Tiếng Xê đăng, Sư phạm Tiếng Anh, Sư phạm Tiếng Nga, Sư phạm Tiếng Pháp, Sư phạm Tiếng Trung Quốc, Sư phạm Tiếng Đức, Sư phạm Tiếng Nhật, Sư phạm Tiếng Hàn Quốc, Sư phạm nghệ thuật, Sư phạm công nghệ, Sư phạm khoa học tự nhiên, Giáo dục pháp luật.

Nhóm ngành Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên tại Fulbright

Nhóm ngành ngành Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên phù hợp với những bạn có tâm huyết với nghề giáo, mong muốn truyền đạt kiến thức cho thế hệ tương lai. (Nguồn: Fulbright)

Ngành nào thu hút các bạn học tốt các môn khối D?

Dưới đây là một số ngành học tại Trường Đại học Fulbright Việt Nam phù hợp với bạn học tốt khối D.

Ngành Kinh tế học

Kinh tế học là ngành Khoa học Xã hội tập trung vào nghiên cứu cách thức các cá nhân, tổ chức và quốc gia quản lý các nguồn lực hạn chế trong bối cảnh chính trị, văn hóa cụ thể. Nó cũng phân tích hoạt động của các nền kinh tế và cách thức các tác nhân kinh tế tương tác với nhau. Nhờ đó, chúng ta có thể hiểu rõ về các vấn đề kinh tế – xã hội như lạm phát, thất nghiệp, tăng trưởng kinh tế, cân bằng thương mại,… Từ đó, đưa ra dự đoán chính xác và đề xuất các giải pháp hiệu quả giải quyết những vấn đề này.

Chương trình Kinh tế học tại Fulbright được thiết kế theo hướng hiện đại, kết hợp mô hình giáo dục khai phóng. Nhờ vậy, sinh viên không chỉ nắm vững kiến thức chuyên môn mà còn rèn luyện tư duy phản biện, sáng tạo và khả năng giải quyết vấn đề một cách hiệu quả. Chương trình chú trọng vào phương pháp tiếp cận liên ngành, giúp sinh viên hiểu rõ mối liên hệ giữa kinh tế và các lĩnh vực khác như xã hội, chính trị, môi trường,… để nhìn nhận các vấn đề toàn diện và đưa ra giải pháp phù hợp.

Với nền tảng kiến thức và kỹ năng vững chắc, sinh viên tốt nghiệp ngành Kinh tế học tại Fulbright có thể theo đuổi nhiều ngành nghề khác nhau như Kinh doanh quốc tế, Thẩm định giá, Chứng khoán, Quản trị nhân lực, Thương mại điện tử,…

>> Xem chi tiết:

Chương trình học ngành Kinh tế học tại Fulbright

Chương trình học ngành Kinh tế học luôn được Fulbright cập nhật theo xu hướng thế giới (Nguồn: Fulbright)

Ngành Tâm lý học

Ngành Tâm lý học nghiên cứu những bí ẩn trong tâm trí và hành vi của con người. Sinh viên theo học ngành này sẽ được trang bị kiến thức chuyên sâu về các nguyên tắc chi phối hành vi, sự phát triển của con người qua các giai đoạn, cũng như các rối loạn về suy nghĩ và cảm xúc. Với nền tảng kiến thức vững chắc, sinh viên có thể đưa ra những giải pháp hiệu quả để giải quyết các vấn đề tâm lý, góp phần nâng cao sức khỏe tinh thần cho cộng đồng.

Ngành Tâm lý học tại Đại học Fulbright Việt Nam mang đến cho sinh viên cơ hội khám phá tâm trí và hành vi con người dưới góc nhìn khoa học. Chương trình đào tạo kết hợp hài hòa giữa lý thuyết và thực hành thông qua các dự án nghiên cứu và thực tập. Sinh viên không chỉ được trang bị kiến thức chuyên môn về tâm lý học mà còn có cơ hội trau dồi kiến thức bổ trợ trong các lĩnh vực khác như nghệ thuật, tin học, kinh tế, giáo dục, chăm sóc sức khỏe và quản trị kinh doanh. Nhờ đó, sinh viên Fulbright có nền tảng vững chắc để theo đuổi các chuyên ngành hoặc lĩnh vực liên quan sau đại học như tâm lý học nghề nghiệp, tư vấn tâm lý, tâm lý học giáo dục và công tác xã hội.

>> Xem thêm một số ngành nghề khác:

Học ngành Tâm lý học tại Fulbright

English below – Khoảnh khắc TS. Hoàng Minh Tố Nga ôm trìu mến cùng học trò tại một buổi workshop đáng nhớ “Hiểu Mình” (Nguồn: Fulbright)

Ngành Nghiên cứu Xã hội

Với các bạn đam mê khám phá các môn xã hội, khối D (Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh) và khối C (Ngữ Văn, Lịch Sử, Địa lí) từ những năm phổ thông có thể tìm thấy định hướng tương lai đầy tiềm năng với ngành Nghiên cứu Xã hội tại Fulbright. Ngành học này tập trung vào việc phân tích các khía cạnh đa dạng của xã hội, bao gồm nhân chủng học, chính trị học, tâm lý học xã hội,… nhằm đề xuất giải pháp cải thiện chất lượng cuộc sống cộng đồng. Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể theo đuổi các lĩnh vực như nghiên cứu xã hội, phát triển cộng đồng, chính sách công,… với nhiều cơ hội việc làm hấp dẫn tại các tổ chức phi lợi nhuận, doanh nghiệp, cơ quan chính phủ, và các tổ chức quốc tế.

Khi học tập ngành Nghiên cứu Xã hội theo mô hình giáo dục khai phóng tại Fulbright, sinh viên sẽ có cái nhìn toàn diện và sâu sắc hơn về xã hội để xây dựng tinh thần phụng sự cộng đồng. Những dự án nghiên cứu xã hội giúp các bạn rèn luyện kỹ năng phân tích và lý luận chặt chẽ ngay để các bạn có tư duy phản biện và đưa ra quyết định thông minh khi gặp các tình huống thực tế.

Ngành Việt Nam học

Ngành Việt Nam học là lĩnh vực nghiên cứu đa ngành về lịch sử, văn hóa, ngôn ngữ, và xã hội của Việt Nam. Qua quá trình nghiên cứu, sinh viên sẽ có cái nhìn đa chiều về quốc gia và dân tộc Việt Nam, từ đó đóng góp vào việc giáo dục, bảo tồn và phát triển văn hóa Việt Nam với dân tộc và với bạn bè quốc tế.

Chương trình đào tạo ngành Việt Nam học tại Fulbright cung cấp nền tảng kiến thức vững chắc về bản sắc, di sản văn hóa Việt Nam,… giúp sinh viên hiểu sâu sắc cách những khía cạnh ấy ảnh hưởng đến sự phát triển của đất nước trong thế kỷ XX và XXI trong bối cảnh khu vực và toàn cầu. Về tương lai nghề nghiệp, sở hữu tấm bằng Cử nhân Fulbright ngành Việt Nam học sẽ giúp sinh viên tự tin theo đuổi nhiều ngành nghề trong mạng lưới quốc tế như nghệ thuật trình diễn và điện ảnh, báo chí,…

Học ngành Việt Nam học tại Fulbright

Ngành Văn học

Ngành Văn học tại Fulbright mang đến cho sinh viên cơ hội khám phá kho tàng tri thức vô giá của nhân loại, nơi lưu giữ những suy nghĩ, trải nghiệm phong phú và đa dạng nhất của con người qua nhiều thế hệ. Ngành học này giúp sinh viên khám phá các giá trị sáng tạo, đạo đức, triết lý và chính trị sâu sắc được ẩn giấu trong những tác phẩm. 

Sinh viên ngành Văn học sẽ được rèn luyện khả năng nghiên cứu các tác phẩm trong bối cảnh lịch sử, phân tích ý tưởng, hình thức biểu đạt, ngôn ngữ và tác động của chúng đối với nhận thức con người. Đồng thời, các bạn Fulbrighters cũng được trau dồi kỹ năng sáng tác, diễn đạt lưu loát ở cả văn phong sáng tạo và trang trọng. Với phạm vi xuyên quốc gia và cách tiếp cận đa chiều, sinh viên được trang bị đầy đủ kiến thức và kỹ năng để tương tác hiệu quả với những người có quan điểm và trải nghiệm khác biệt, dù trong nước hay quốc tế.

Tấm bằng Văn học từ Fulbright sẽ là hành trang vững chắc giúp bạn theo đuổi cơ hội nghề nghiệp đa dạng trong các lĩnh vực như luật, hoạch định chính sách, xuất bản, báo chí và giáo dục.

Học ngành Văn học tại Fulbright

Sinh viên Minh Tiến trình diễn tiết mục thơ – bài tập cuối môn học của mình trong đêm thơ nhạc của môn học tại trường Đại học Fulbright Việt Nam (Nguồn: Fulbright)

Để trở thành một thành viên của cộng đồng Fulbright năng động và sáng tạo, bạn hãy tham khảo chương trình tuyển sinh độc đáo của trường. Tại đây, bạn sẽ tìm thấy đầy đủ thông tin cần thiết để chuẩn bị cho hành trình chinh phục ước mơ. Fulbright luôn chào đón những ứng viên xuất sắc với năng lực học thuật, khả năng ngoại ngữ và những phẩm chất cá nhân phù hợp.

Về năng lực học thuật

Hơn 90% sinh viên trúng tuyển vào Fulbright khóa 2023-2027 có điểm trung bình Trung học Phổ thông từ 8.0 trở lên. Tuy nhiên, Fulbright hiểu rằng môi trường học tập ở mỗi tỉnh thành có cách thức chấm điểm khác nhau, do đó, trường không yêu cầu mức điểm trung bình tối thiểu.

Về phẩm chất cá nhân:

Bộ hồ sơ Fulbright là cơ hội để bạn chia sẻ những khía cạnh độc đáo về bản thân. Hãy thể hiện bản thân là một ứng viên có một trong các phẩm chất sau.

 • Ham học hỏi: Khát khao tri thức, sẵn sàng lắng nghe những ý tưởng mới, những góc nhìn đa dạng, biết đón nhận những lập luận chặt chẽ và thuyết phục.
 • Thích thử thách và sáng tạo: Hào hứng tìm kiếm những thử thách mới, sáng tạo trong cách đưa ra giải pháp khắc phục vấn đề và không ngần ngại học hỏi từ những sai lầm của mình.
 • Biết quan tâm đến người khác: Tôn trọng sự khác biệt của mọi người, sống trung thực và có trách nhiệm, trưởng thành về cảm xúc, mong muốn giúp đỡ gia đình và cộng đồng của mình cùng trở nên tốt đẹp hơn.

Về khả năng ngoại ngữ:

Ứng viên cần có khả năng học tập và tinh thần cộng tác tốt trong môi trường giảng dạy hoàn toàn bằng Tiếng Anh. Các bạn cần nộp chứng chỉ Tiếng Anh với mức điểm tối thiểu là IELTS 6.0 (hoặc TOEFL iBT 70 hoặc Duolingo English Test 95, hoặc tương đương).

Fulbright cũng sẽ tổ chức một cuộc thi đánh giá tiếng Anh Cambridge dành cho tất cả ứng viên vượt qua vòng Hồ sơ nhưng không tìm được cách hoàn thành yêu cầu về tiếng Anh trước thời điểm đó.

Hồ sơ ứng tuyển Fulbright bao gồm:

 • Thông tin cá nhân.
 • Thông tin học lực.
 • Hoạt động và giải thưởng.
 • Sản phẩm cá nhân (không bắt buộc). 

Bạn chỉ cần nộp hồ sơ ứng tuyển qua trang web của trường là https://apply.fulbright.edu.vn/. Ngoài ra, nếu bạn ứng tuyển các chương trình học bổng hoặc hỗ trợ tài chính thì cần chuẩn bị thêm hồ sơ đi kèm.

Sau khi nhận được hồ sơ của bạn, Ban Tuyển sinh Fulbright sẽ xem xét và gửi thông báo đến các ứng viên vượt qua vòng Hồ sơ để mời các bạn tham gia vòng Phỏng vấn theo hình thức trực tuyến.

Đăng ký nhận tư vấn trực tiếp và trải nghiệm Fulbright tại đây.

Bài viết này đã giới thiệu đến bạn những ngành học đa dạng và đầy tiềm năng của khối D. Lựa chọn ngành học là một quyết định quan trọng, các bạn hãy dành thời gian khám phá bản thân, tìm hiểu kỹ lưỡng về các ngành học khối D và lựa chọn con đường phù hợp nhất với sở thích, năng lực và định hướng tương lai của bạn.

Kết nối với chúng tôi

image

TRƯỜNG FULBRIGHT VÀ HÀNH TRÌNH “VIỆT NAM HÓA” TRI THỨC TOÀN CẦU Bên cạnh hoạt động giáo dục đào tạo, đông đảo công chúng Việt Nam biết đến Fulbright nhờ những nghiên cứu mang tính phản biện khoa học về tình hình kinh tế - chính trị và những đối thoại chính sách thẳng thắn với các nhà lãnh đạo về những vấn đề hóc búa nhất mà đất nước phải đối mặt. Tuy nhiên, ít người biết rằng, những kết nối sâu sắc này đã được ươm mầm từ hơn ba mươi năm trước khi nhóm giáo sư Harvard lần đầu tiên đặt chân đến Hà Nội. Đầu năm 1989, Thomas Vallely, cựu lính thủy đánh bộ trong chiến tranh Việt Nam, khi đó là Giám đốc Chương trình Việt Nam tại Đại học Harvard, cùng Giáo sư Dwight Perkins, lúc đó là Giám đốc Viện Phát triển Quốc tế Harvard đến thăm Việt Nam, khi hai nước còn chưa bình thường hóa quan hệ. Những vết thương chiến tranh với Mỹ đã cản trở bất kỳ khả năng hợp tác nào. Ngoại trưởng Việt Nam khi ấy, ông Nguyễn Cơ Thạch chia sẻ với nhóm giáo sư Harvard rằng ông phải đọc và dịch sang tiếng Việt cuốn Kinh tế học của Paul Samuelson để tìm hiểu về các khái niệm của kinh tế thị trường – bất kỳ điều gì để tìm ra con đường thoát khỏi hiện trạng đổ nát hoang tàn thời hậu chiến. Tầm nhìn thực tế này của các nhà lãnh đạo Việt Nam đã đóng vai trò tiên quyết cho sự hình thành của trường Fulbright. Ngược với những lo ngại ban đầu, nhóm chuyên gia của Harvard thấy mình được chào đón ở Việt Nam và đươc tạo điều kiện nghiên cứu bất kỳ vấn đề kinh tế quan trọng nào (nông nghiệp và công nghiệp là hai trọng tâm nghiên cứu ban đầu). Nhưng có lẽ, những nỗ lực giáo dục mà chương trình Việt Nam của Harvard đã triển khai mới để lại dấu ấn lâu dài hơn cả. Xem toàn bài tại: https://fsppm.fulbright.edu.vn/vn/tin-tuc-su-kien/tin-tuc-fsppm/truong-fulbright-va-hanh-trinh-viet-nam-hoa-tri-thuc-toan-cau/ -- Trường Chính sách công và Quản lý Fulbright đang tuyển sinh Chương trình Thạc sĩ Chính sách công năm 2024 niên khóa 2024-2026 với 2 chuyên ngành Phân tích Chính sách; và Lãnh đạo và Quản lý. Ứng viên trúng tuyển sẽ nhận được mức học bổng từ 40% - 100% từ Chương trình. Thời hạn ứng tuyển: 12/3 – 09/6/2024 Link ứng tuyển: https://fsppm.fulbright.edu.vn/don-du-tuyen #FulbrightVietnam #ThacsiChinhSachCong #TuyenSinh2024 #Scholarships

image

(English below) ✨ LỜI CHÚC NĂM GIÁP THÌN 2024 ✨ Bước sang thềm năm mới Giáp Thìn, Đại học Fulbright Việt Nam xin được gửi đến mọi nhà lời chúc tốt đẹp nhất 🐉 Với trái tim tràn đầy hy vọng hoà cùng niềm vui đầu năm, chúng tôi vô cùng trân trọng sự tin tưởng và hỗ trợ vô giá Fulbright nhận được trong hành trình vừa qua, là động lực hướng đến những điều tuyệt vời sẽ tiếp nối trong năm nay 🌟 Nhân dịp năm Rồng, Fulbright xin kính chúc vạn sự hanh thông, mọi niềm mong thành hiện thực 🌟 --- ✨ HAPPY LUNAR NEW YEAR 2024 ✨ As we step into New Year, the Year of the Dragon, Fulbright University Vietnam would like to extend our best wishes to everyone 🐉 With hearts filled with hope and joy as we embark on the new year, we deeply appreciate the invaluable trust and support Fulbright has received on our journey thus far, serving as motivation towards the wonderful things that will continue in the year ahead 🌟 As the Dragon's year unfolds its tale, Fulbright extends wishes, setting sail. Prosperity's breeze, in every gale, May dreams come true, without fail 🌟

Trang web này sử dụng cookies để cung cấp trải nghiệm người dùng tốt hơn.

Các cookies cần thiết (Essential Cookies) được mặc định và là cơ sở để trang web hoạt động chính xác. Cookies phân tích (Analytics cookies) thu thập dữ liệu ẩn danh để cải thiện và theo dõi website. Cookies hiệu suất (Performance cookies) được sử dụng bởi bên thứ ba để tối ưu hóa các ứng dụng (như video và bản đồ) được tích hợp trong trang web của chúng tôi. Để chấp nhận tất cả cookies, vui lòng bấm vào 'Tôi chấp nhận.'

logo_footer