Chuyên ngành

Những tri thức từ quá khứ là không đủ cho một nền giáo dục được thiết kế nhằm đương đầu với tương lai đầy bất định. Đây cũng là tư duy định hình cho các chuyên ngành ở Fulbright.

Các chuyên ngành ở Fulbright được thiết kế theo hướng trao cho bạn quyền được tập trung vào một chủ đề yêu thích, chẳng hạn như kinh tế học, Việt Nam học hay khoa học máy tính.

Dưới sự dẫn dắt của giảng viên, bạn có thể khám phá chủ đề chuyên sâu thông qua một kế hoạch học tập. Kế hoạch này không chỉ cung cấp cơ hội làm sâu sắc vốn hiểu biết của bạn mà còn mang đến những trải nghiệm thực tiễn thông qua các chương trình thực tập, trao đổi du học và đề án tốt nghiệp trong năm học cuối, theo đó bạn phải chứng minh khả năng ứng dụng các kiến thức chuyên ngành vào việc giải quyết một vấn đề thực tế.

Chuyên ngành tại Fulbright sẽ không chỉ đơn giản là một danh mục các khóa học như cách thiết kế truyền thống.

Chuyên ngành ở Fulbright sẽ cung cấp cho bạn một hồ sơ kinh nghiệm và thành tích nhằm chuẩn bị cho tương lai. Chuyên ngành cũng cho bạn các lựa chọn và sự linh hoạt mà không phải hy sinh năng lực cần thiết để xây dựng chuyên môn cho những công việc tương lại và những cơ hội sau đại học.

Sinh viên Fulbright sẽ chọn từ một hoặc nhiều trong những lĩnh vực chính sau đây.

 

Majors Image

Majors Detail

 • Khoa học Máy tính

  Mô tả

  Chuyên ngành Khoa học Máy tính chuẩn bị cho sinh viên những kỹ năng có thể thích ứng với những thay đổi chóng mặt về công nghệ cũng như phát triển các giải pháp cho các vấn đề của thế giới hôm nay và mai sau. Sử dụng cách tiếp cận liên ngành, lấy sinh viên là trung tâm và hướng tới tương lai, chuyên ngành Khoa học Máy tính đặt mục tiêu đào tạo các thế hệ lãnh đạo kế tiếp, những người sẽ tạo ra những ảnh hưởng tích cực và bền vững về mặt xã hội ở Việt Nam – một trong những nền kinh tế công nghệ sáng tạo đang trên đà tăng trưởng mạnh mẽ nhất trên thế giới – cũng như ở cấp độ toàn cầu.

  Là một phần trong chuyên ngành, sinh viên sẽ tiếp cận với những lĩnh vực chủ chốt của Khoa học Máy tính như: các hệ thống, lý thuyết, và các ứng dụng. Họ sẽ học về các ý tưởng toán học đóng vai trò nền tảng cho lập trình, sử dụng thành thạo các quy trình thiết kế, tích lũy kinh nghiệm trong việc thu thập và phân tích dữ liệu sử dụng các công nghệ hiện đại và bắt đầu xây dựng vốn hiểu biết về vai trò của người dùng trong việc thiết kế các chương trình và giao diện. Các lớp học* trong ngành Khoa học Máy tính không chỉ cung cấp cho sinh viên kiến thức sách vở mà còn mang đến trải nghiệm học tập trực tiếp từ các dự án và vấn đề. Họ cũng sẽ có cơ hội để tập trung chuyên sâu vào một lĩnh vực cụ thể, ví dụ như toán học và toán ứng dụng; trí tuệ nhân tạo và máy học; khoa học dữ liệu; và kỹ thuật lập trình phần mềm. Chuyên ngành Khoa học Máy tính tại Fulbright được thiết kế để chuẩn bị cho sinh viên sẵn sàng cho các công việc trong ngành hoặc tiếp tục theo đuổi các chương trình cao học.

  Xem thêm chi tiết chuyên ngành này tại đây

  * Các khóa học mới sẽ được tiếp tục bổ sung

 • Việt Nam Học

  Mô tả

  Sinh viên chuyên ngành Việt Nam học sẽ khám phá và nghiên cứu về Việt Nam ở các không gian và thời gian khác nhau, trong bối cảnh khu vực và toàn cầu và từ cách tiếp cận xuyên ngành. Là một phân nhánh của khu vực học, Việt Nam học cung cấp một điểm khởi đầu để từ đó có thể vượt qua các biên giới quốc gia và giải quyết các lĩnh vực nghiên cứu, câu hỏi và chủ đề mang tính so sánh. Nghiên cứu liên ngành/xuyên ngành trong Việt Nam học ở Fulbright kết nối những gì học được trên lớp với các sự kiện và xu hướng xảy ra trong xã hội Việt Nam và thế giới nói chung.

  Thông qua việc giới thiệu các vấn đề lịch sử và đương đại trong bối cảnh khu vực và toàn cầu, Việt Nam học sẽ không chỉ trang bị cho sinh viên những tri thức mới và những cơ hội mới để trau dồi tư duy phản biện, mà còn chuẩn bị cho họ trở thành những công dân toàn cầu, những người sẽ học và đương đầu với những vấn đề thực tiễn ở Việt Nam hay bất kỳ nơi nào khác. Với vốn tri thức sâu rộng về Việt Nam, cộng với những trải nghiệm phong phú trong và ngoài nước, các sinh viên theo đuổi chuyên ngành này có thể tự hào tuyên bố rằng chuyên ngành của họ là Việt Nam học với trọng tâm là [một lĩnh vực học thuật cụ thể, ví dụ như…].” (Sinh viên có thể lựa chọn lên tới hai lĩnh vực trọng tâm tùy thuộc vào mục tiêu học thuật và sự nghiệp tương lai của họ và phải được sự chấp thuận của cố vấn học thuật ngành Việt Nam học của họ).

  Tấm bằng Cử nhân Fulbright chuyên ngành Việt Nam học, với một hai lĩnh vực trọng tâm, cùng với các kỹ năng giao tiếp và ngôn ngữ sẽ giúp sinh viên có thể tự tin theo đuổi nhiều cơ hội nghề nghiệp đa dạng trong bối cảnh Việt Nam đang nổi lên ở vị trí trung tâm trong mạng lưới các mối quan hệ quốc tế. Chẳng hạn, họ có thể làm việc trong các tổ chức báo chí, văn hóa và giáo dục, hay các viện nghiên cứu. Họ cũng có thể làm việc cho các cơ quan ngoại giao hoặc quốc tế; các công ty du lịch và thương mại, các tổ chức chính phủ và phi chính phủ ở Việt Nam hoặc nước ngoài, những nơi yêu cầu vốn tri thức sâu và rộng về Việt Nam. Các sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Việt Nam học cũng có thể theo đuổi các chương trình cao học với trọng tâm nghiên cứu là Việt Nam hay các lĩnh vực có liên quan tại bất kỳ một trường đại học nào trên thế giới.

  Xem thêm chi tiết chuyên ngành này tại đây

 • Kinh tế Học

  Mô tả

  Chuyên ngành Kinh tế học cung cấp cho sinh viên vốn tri thức quan trọng để có thể làm việc hiệu quả trong khu vực công cũng như tư, ở trong và ngoài Việt Nam. Kinh tế học nghiên cứu những quyết định mà các cá nhân, công ty, cộng đồng và quốc gia đưa ra liên quan đến việc phân bổ thời gian, tiền bạc và nguồn lực.

  Các cách thức mà những quyết định này được đưa ra cũng như các hệ quả ảnh hưởng đến xã hội đặt ra những câu hỏi quan trọng về tính hiệu quả và công bằng; kích thích sinh viên suy nghĩ về khía cạnh kinh tế học xuyên suốt nhiều lĩnh vực trong các bối cảnh lịch sử, chính trị và văn hóa cụ thể.

  Chuyên ngành Kinh tế học tại Fulbright chuẩn bị cho sinh viên nhiều lựa chọn nghề nghiệp đa dạng cũng như cơ hội theo đuổi các chương trình cao học về kinh tế học, tài chính, kế toán, quản trị kinh doanh và chính sách công. Chuyên ngành này bao gồm hai ngạch: Ngạch kinh tế học tính toán, được khuyến nghị dành cho những sinh viên hứng thú theo đuổi việc học cao học trong lĩnh vực kinh tế học và tài chính; và ngạch kinh tế học ứng dụng nhằm chuẩn bị cho những sinh viên muốn theo đuổi sự nghiệp trong các tổ chức chính phủ, doanh nghiệp và phi chính phủ hay muốn học cao học trong các lĩnh vực khác.

  Xem thêm chi tiết chuyên ngành này tại đây

 • Tâm lý Học

  Mô tả

  Chuyên ngành Tâm lý học hướng đến việc giúp sinh viên phát triển năng lực hiểu biết những vấn đề phức tạp mà các cá nhân và cộng đồng phải đối mặt cũng như các giải pháp về mặt ứng xử mà chúng ta có thể áp dụng để cải thiện xã hội. Với việc đặt trọng tâm vào sự hiểu biết khoa học về tâm trí và hành vi con người, Tâm lý học có vai trò quan trọng đối với giáo dục khai phóng bởi nó có thể bổ trợ cho các lĩnh vực khác như nghệ thuật, khoa học máy tính, kinh tế học, giáo dục, chăm sóc sức khỏe, và quản lý.

  Chuyên ngành Tâm lý học sẽ trang bị cho sinh viên năng lực hiểu biết sâu sắc về các chức năng tinh thần, cảm xúc, hành vi ứng xử và mối quan hệ giữa môi trường và hành vi ứng xử, đặc biệt nhấn mạnh vào sức khỏe tinh thần và khả năng chịu đựng bền bỉ. Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Tâm lý học được chuẩn bị cho nhiều cơ hội nghề nghiệp đa dạng. Họ có thể là các chuyên gia nghiên cứu tiếp thị và tiêu dùng, nhà giáo dục, chuyên viên nhân sự, nhân viên xã hội,… Ngoài ra, họ cũng có thể theo đuổi việc học cao học trong lĩnh vực này hoặc các lĩnh vực liên quan, như tâm lý học lâm sàng, dịch vụ xã hội, tâm lý học giáo dục và chăm sóc sức khỏe.

  Xem thêm chi tiết chuyên ngành này tại đây

 • Nghiên cứu Truyền thông và Nghệ thuật

  Mô tả

  Chuyên ngành Nghiên cứu Truyền thông và Nghệ thuật mang đến cho sinh viên một chương trình học bao quát về lý thuyết, kết hợp với các phương pháp tiếp cận xã hội thực tiễn thông qua lịch sử hình thành của nghệ thuật. Ngoài ra, nghệ thuật cũng sẽ được giảng dạy thông qua các nghiên cứu về phương thức biểu đạt thẩm mỹ, với nghệ thuật được đặt ở vai trò là một công cụ quan trọng để hiểu thêm về bối cảnh xã hội được thể hiện trong các hình thức nghệ thuật khác nhau, và cách nghệ thuật định hình và thay đổi thế giới đương đại.

  Sinh viên chuyên ngành Nghiên cứu Truyền thông và Nghệ thuật sẽ có hướng tiếp cận liên ngành, xuyên suốt nhiều lĩnh vực, bao gồm lịch sử, kỹ thuật, tâm lý học, và nhân chủng học. Sinh viên sẽ học cách lịch sử hóa, phân tích, và lý thuyết hóa các tác phẩm nghệ thuật thuộc nhiều loại hình nghệ thuật khác nhau. Phương pháp tiếp cận này sẽ giúp các nghệ sĩ, nhà lý luận, nhà phê bình, sử gia và nhà giám tuyển tương lai tinh thông các kỹ năng cần thiết để có thể phê bình và sản xuất các tác phẩm nghệ thuật liên quan đến xã hội, văn hóa, và đạo đức ở cộng đồng cũng như trên toàn thế giới.

  Các lớp nhập môn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc sáng tạo và thể hiện nghệ thuật trực quan trong nghiên cứu thị giác, văn hóa, và học thuyết. Các lớp học căn bản và nâng cao cũng sẽ hướng sinh viên học chuyên sâu vào một hoặc nhiều lĩnh vực nghệ thuật khác nhau như lịch sử nghệ thuật, hội họa, đồ họa in ấn, điện ảnh, nhiếp ảnh, và nghệ thuật trình diễn.

  Các môn học được thiết kế lấy cảm hứng từ năng lượng sáng tạo tại Việt Nam, nơi đang dần chuyển mình trở thành một trung tâm nghệ thuật và văn hóa của Đông Nam Á.

  Xem thêm chi tiết chuyên ngành này tại đây

 • Khoa học Tích hợp

  Mô tả

  Chuyên ngành Khoa học Tích hợp là một chương trình học đơn nhất mang tính toàn diện, xuyên suốt các lĩnh vực khoa học khác nhau như Sinh học, Hóa học, Khoa học Thần kinh, và Khoa học Vật liệu. Ngày nay, những vấn đề khoa học cấp thiết nhất – từ biến đổi khí hậu, biến đổi gen, đến y tế cộng đồng – đều đòi hỏi một cách tiếp cận tích hợp và đa chiều. Bằng cách mang đến cho sinh viên nhiều hướng tiếp cận với khoa học tự nhiên và nhấn mạnh vào kinh nghiệm thực tiễn, chuyên ngành Khoa học Tích hợp sẽ giúp sinh viên trở thành những nhà cách tân tiên phong trong khoa học, luôn không ngừng kiếm tìm những giải pháp tổng hợp dựa trên các nguyên lý khoa học khác nhau. Sinh viên chuyên ngành Khoa học Tích hợp sẽ được trải nghiệm nhiều hướng tiếp cận mang tính liên ngành đa ngành, định hướng tính toán, và dựa trên cơ sở nghiên cứu để khám phá những phát minh khoa học. Sinh viên cũng có thể theo đuổi những chuyên môn cụ thể trong lĩnh vực khoa học tự nhiên như: Sinh học, Khoa học Thần kinh, Khoa học Vật liệu, hay Hóa học Tính toán. Chuyên ngành Khoa học Tích hợp mang lại cho sinh viên một nền tảng quan trọng, trang bị hành trang cho một tương lai sự nghiệp trong lĩnh vực khoa học tự nhiên hoặc theo đuổi các cơ hội học tập sau đại học.

  Xem thêm chi tiết chuyên ngành này tại đây

 • Văn học

  Mô tả

  Văn học là hình thức ghi chép tư duy và trải nghiệm của con người một cách lâu đời, phong phú và đa dạng nhất, hàm chứa những giá trị sáng tạo, đạo đức, triết lý và chính trị. Với định hướng chú trọng chiều dài lịch sử và phạm vi xuyên quốc gia trong nghiên cứu văn học, đồng thời vận dụng những phương pháp phản biện, so sánh, nghiên cứu trên không gian số và nghiên cứu lịch sử, chuyên ngành Văn học bao quát toàn bộ nền văn học thế giới, quan sát từ điểm nhìn văn hóa-lịch sử Việt Nam và Đông Nam Á. Chuyên ngành Văn học mở ra hướng nghiên cứu về các tạo tác văn học đặt trong bối cảnh lịch sử, xem xét các tư tưởng trong tương quan với hình thái biểu hiện, và phân tích ngôn ngữ ý thức hệ cùng những tác động đối với thế giới quan. Bên cạnh khả năng nhận biết các sắc thái tinh tế trong văn bản, sinh viên còn được trau dồi về khả năng sáng tác: cách nói, viết lưu loát, cả theo văn phong trang trọng và văn phong dân dã. Với phạm vi nghiên cứu xuyên quốc gia và cách tiếp cận từ nhiều góc độ đa chiều, chuyên ngành Văn học còn giúp sinh viên sẵn sàng tương tác với những cá nhân có quan điểm và trải nghiệm khác biệt so với bản thân, ở địa phương cũng như trên thế giới. Sinh viên theo học chuyên ngành Văn học tại Fulbright sẽ được trang bị đầy đủ kiến thức và kỹ năng để tiếp tục tham gia các chương trình cao học hoặc ứng dụng vào việc làm thuộc các lĩnh vực luật pháp, hoạch định chính sách, xuất bản, báo chí và giáo dục.

  Xem thêm chi tiết chuyên ngành này tại đây

 • Lịch sử

  Mô tả

  Chuyên ngành Lịch sử cung cấp cho sinh viên nền tảng cần thiết để trở thành một công dân tích cực của Việt Nam cũng như của thế giới. Khi học về lịch sử, sinh viên sẽ khám phá nhân sinh từ nhiều góc độ khác nhau, diễn giải và phân tích nguyên nhân dẫn đến các sự kiện trong quá khứ, theo dấu hành trình phát triển của các nền văn minh và văn hóa, đồng thời hiểu sâu hơn về những cấu trúc chính trị, xã hội và kinh tế đang định hình thế giới ngày nay. Ngành Lịch sử trang bị cho sinh viên bộ kỹ năng thực tiễn và liên ngành, đặc biệt là các kỹ năng giao tiếp, hợp tác, tư duy phản biện, diễn giải các hình thái chứng cứ lịch sử khác nhau, phân tích quy luật từ các tập dữ liệu lớn và hành văn lập luận thuyết phục. Không chỉ giúp sinh viên hiểu và phân tích các sự kiện đương thời, tham gia hợp tác cùng các đồng nghiệp trên toàn thế giới, chuyên ngành Lịch sử còn tạo điều kiện cho sinh viên chiêm nghiệm một cách sâu sắc hơn về những sự kiện trong quá khứ có thể thay đổi cách mỗi cá nhân tự nhìn nhận về bản thân ở hiện tại. Chuyên ngành Lịch sử là sự chuẩn bị lý tưởng để sinh viên tiếp tục theo đuổi các chương trình cao học, các chương trình chuyên nghiệp sau đại học, hoặc ứng dụng vào việc làm thuộc các lĩnh vực như chính sách công, kinh doanh, tư vấn, quản lý, luật, báo chí và giáo dục.

  Xem thêm chi tiết chuyên ngành này tại đây

 • Kỹ thuật

  Sẽ được thông báo trong thời gian sớm nhất

   

Chuyên ngành kép

Tinh thần của Fulbright khuyến khích sinh viên suy nghĩ vượt ra ngoài các chuyên ngành và ngành học điển hình. Để kích hoạt kiểu suy nghĩ này, sinh viên Fulbright có thể chọn hai chuyên ngành, kết hợp các mối quan tâm từ những lĩnh vực khác nhau (ngoại trừ những sinh viên theo chuyên ngành Kỹ thuật).

Sinh viên sẽ làm việc với các cố vấn giảng viên của mình nhằm xây dựng một bộ các khóa học trên các lĩnh vực chính cho phép sinh viên khám phá sở thích của họ một cách kỹ lưỡng và đa dạng.

Trong khi tất cả các sinh viên được trông đợi theo đuổi các khóa học và cách nghĩ đa dạng liên quan đến chuyên ngành của họ thì những sinh viên lấy hai chuyên ngành sẽ chủ yếu tập trung chuyên sâu vào những lĩnh vực có tính chất bổ trợ lẫn nhau. Chẳng hạn như sinh viên có thể lấy chuyên ngành kép Việt Nam học và Lịch sử, hay Kinh tế học và Tâm lý học. (Lưu ý rằng sinh viên muốn theo đuổi chuyên ngành kép phải hoàn thành tất cả các yêu cầu đối với từng chuyên ngành. Nếu hai chuyên ngành có một số môn học chung thì môn học đó sẽ được tính là hoàn thành đối với cả hai chuyên ngành).

Như bao sinh viên tốt nghiệp khác, sinh viên chuyên ngành kép của Fulbright sẽ có vô số cơ hội nghề nghiệp đa dạng và rực rỡ.

Họ sẽ có được vị trí độc nhất khi đảm nhận công việc đòi hỏi kỹ năng giao tiếp tốt, quản lý dự án, hợp tác với nhiều bên liên quan và giải quyết một loạt các vấn đề quan trọng từ phát triển kinh tế hoặc giáo dục đến quyền thiểu số và ngoại giao quốc tế.

Bằng cấp

Khi tốt nghiệp Fulbright, bạn sẽ được cấp một trong ba bằng sau:

 • Bằng Cử nhân Khoa học Xã hội
 • Bằng Cử nhân Khoa học
 • Bằng Cử nhân Kỹ thuật

Với tấm bằng từ Đại học Fulbright, bạn sẽ có thể theo đuổi nhiều cơ hội sự nghiệp khác nhau: trở thành một nhà lãnh đạo, một nhà nghiên cứu, một doanh nhân hay một chuyên viên – cũng như các cơ hội nghề nghiệp thậm chí chưa xuất hiện ở hiện tại.

Hơn nữa, tấm bằng của Fulbright cũng sẽ giúp bạn có thể tiếp tục theo đuổi các chương trình cao học tại các trường đại học hàng đầu trên thế giới.