Apply to us Apply to us Apply to us

Ngành học

Ngành học: Con đường đi tới chuyên môn học thuật

Hành trình giáo dục khai phóng tại Fulbright bắt đầu với quá trình xây dựng hệ thống kiến thức phổ quát trong Chương trình Đào tạo Nền tảng vào hai năm đầu. Sau đó, các bạn sinh viên sẽ được hỗ trợ, dẫn dắt qua giai đoạn chuyển tiếp, khám phá học thuật trước khi lựa chọn ngành vào cuối Năm Hai. Mô hình giáo dục khai phóng Hoa Kỳ cho phép sinh viên lựa chọn ngành muộn hơn để sinh viên có thể tự khám phá lĩnh vực mình quan tâm và thử nghiệm trước khi đưa ra quyết định về lĩnh vực chuyên môn mình muốn theo đuổi.

Mỗi ngành bao gồm các học phần được tổ chức hợp lý để giúp sinh viên nắm vững các kiến thức cơ bản và cuối cùng đạt được trình độ chuyên môn cao. Các ngành của Fulbright được xây dựng dựa trên khung chương trình đào tạo kỹ năng và yêu cầu nghiêm ngặt có trong Chương trình Đào tạo Nền tảng. Đồng thời, các ngành cũng khuyến khích sinh viên chủ động theo đuổi các lĩnh vực kiến thức theo sở thích với sự hướng dẫn của các giảng viên. Sinh viên có thể chọn theo học thêm một ngành phụ (tức là học ngành kép), hoặc làm việc với một giảng viên để tự làm đề án tốt nghiệp trong năm cuối.

Trường Đại học Fulbright Việt Nam có các ngành thuộc lĩnh vực Nhân văn, Khoa học Xã Hội, Khoa học và Kỹ thuật, Toán và Máy tính. Thêm vào đó, một số ngành tại Fulbright có tính chất liên ngành và có nội dung trọng tâm về bối cảnh Việt Nam, trong đó có ngành Khoa học Tích hợp độc đáo, ngành Nghiên cứu Truyền thông và Nghệ thuật, ngành Việt Nam học. Không chỉ có chương trình học đổi mới cùng với hoạt động đào tạo kỹ năng học thuật ưu việt, các ngành tại Fulbright cũng mang lại cho sinh viên cơ hội tham gia nghiên cứu với các giảng viên, hợp tác với các doanh nghiệp để học tập thông qua trải nghiệm và giao lưu với diễn giả khách mời.

Ngành tại Fulbright giúp sinh viên tích lũy kinh nghiệm để chuẩn bị cho tương lai. Ngoài ra, ngành cũng mang lại cho các bạn nhiều lựa chọn và sự linh hoạt mà vẫn đảm bảo chiều sâu kiến thức cần thiết để sinh viên xây dựng chuyên môn để phuc vụ cho các công việc tương lai cũng như các cơ hội học cao học.

Sinh viên tốt nghiệp từ Fulbright đã đầu quân cho những công ty hàng đầu Việt Nam như Boston Consulting Group, MoMo và Zalo Pay. Đồng thời, cũng có những sinh viên đã được nhận vào các chương trình Thạc sỹ và Tiến sĩ tại Hà Lan, Đức, Hoa Kỳ.

Fulbrighter sẽ được chọn một hoặc hai ngành trong số 11 ngành dưới đây. Vui lòng tham khảo các trang thông tin riêng của từng ngành để biết thêm chi tiết về yêu cầu tín chỉ, ngành phụ và đề án tốt nghiệp.

Chúng tôi cung cấp đa dạng các chương trình học thuật để sinh viên khám phá trong suốt quãng thời gian học tập tại Fulbright. Vào cuối năm học thứ hai, sinh viên sẽ lựa chọn một ngành chính và có thể tự chọn một ngành phụ.

  Khoa học Máy tính

  The Computer Science major prepares students with an adaptable skill set to respond to the astonishing speed of technological change and develop solutions for the problems of today and tomorrow. Using a student-centered, interdisciplinary, and future-focused approach, the Computer Science major aims to educate the next generation of local leaders who will make a meaningful and lasting societal impact both in Vietnam – one of the most quickly emerging and innovative technology economies in the world – and beyond.

  Tìm hiểu thêm
  image
  Khoa học Tích hợp

  The Integrated Sciences major is a single, comprehensive program comprising a variety of fields, including Biology, Chemistry, and Environmental Science. Today’s most urgent scientific problems – from climate change to public health – require an integrated approach. Introducing multiple pathways in the natural science and emphasizing real-world experience, the Integrated Sciences major prepares students for careers as responsible and innovative scientific leaders and to seek interconnected solutions informed by several scientific disciplines.

  Tìm hiểu thêm
  image
  Kinh tế học

  The Economics major provides students with the knowledge necessary to be an engaged participants in the private and public sector, both within and beyond Vietnam’s borders. Economics studies the decisions that individuals, companies, communities, and countries make about the allocation of time, money, and resources. The ways that these decisions are made and how their outcomes affect society raise crucial questions about efficiency and fairness that compel students to think about economics across disciplines within specific historical, political, and cultural contexts.

  Tìm hiểu thêm
  image
  Kỹ thuật Vị nhân sinh

  Kỹ thuật là một ngành học đặc biệt tại Đại học Fulbright Việt Nam, một ngôi trường đào tạo giáo dục khai phóng. Công việc điển hình của một kỹ sư là áp dụng các nguyên tắc khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học (STEM) một cách sáng tạo để sáng chế, thiết kế, xây dựng, duy trì và cải thiện những sự vật, hướng đến mục tiêu giải quyết các vấn đề nảy sinh trong cuộc sống và cải thiện chất lượng sống của con người.

  Tìm hiểu thêm
  image
  Lịch sử

  History prepares students to be engaged citizens of Vietnam and the world. By studying history, students explore the human experience from multiple perspectives, interpret past events and examine their causes, trace the development of civilizations and cultures, and gain insight into the political, social, and economic structures that continue to shape our present.

  Tìm hiểu thêm
  image
  Nghiên cứu Nghệ thuật và Truyền thông

  The Art and Media Studies major is an interdisciplinary program that teaches students to combine theory and practice in their study and production of the arts. By emphasizing a theoretically rigorous and socially engaged approach to the examination of aesthetic expression, students learn how the arts serve as an important tool for inquiry into the human condition, and as alever to transform the contemporary world.

  Tìm hiểu thêm
  image
  Nghiên cứu Xã hội

  Ngành Nghiên cứu Xã hội sử dụng phương pháp trong giáo dục khai phóng để nghiên cứu thực nghiệm về Xã hội. Ngành này cung cấp chương trình đào tạo có phạm vi bao quát, áp dụng kết hợp nhiều phương pháp luận và đòi hỏi khả năng lập luận phân tích cao. Nghiên cứu Xã hội mang tính liên ngành, giúp sinh viên tiếp cận với nhiều ngành khác như nhân học, xã hội học, khoa học tội phạm và khoa học chính trị để giải quyết những vấn đề lớn trong xã hội hiện đại.

  Tìm hiểu thêm
  image
  Tâm lý học

  Ngành Tâm lý học hướng đến mục tiêu đào tạo những sinh viên có khả năng hiểu những vấn đề phức tạp mà các cá nhân, tập thể và cộng đồng phải đối mặt và cải thiện xã hội thông qua giải pháp hành vi. Với trọng tâm là tìm hiểu tâm trí và hành vi con người trên phương diện khoa học, ngành Tâm lý học cung cấp một giáo trình toàn diện bổ trợ cho các lĩnh vực khác như nghệ thuật, tin học, kinh tế, giáo dục, chăm sóc sức khoẻ, và quản trị kinh doanh. Chương trình trang bị cho cử nhân sự hiểu biết sâu rộng về chức năng của tâm lý, cảm xúc, hành vi và tương tác phức tạp giữa yếu tố sinh học, tâm lý, và văn hoá xã hội.

  Tìm hiểu thêm
  image
  Toán ứng dụng

  Toán ứng dụng là ngành nghiên cứu, ứng dụng các khái niệm và phương pháp toán học để giải quyết những vấn đề phức tạp trong nhiều lĩnh vực như khoa học tự nhiên, kỹ thuật, kiến trúc, kinh doanh, công nghiệp, thậm chí cả tâm lý học và khoa học xã hội. Khả năng mang đến những câu trả lời tối ưu của nó tỏ ra vô cùng mạnh mẽ và được trải nghiệm trong nhiều khía cạnh của cuộc sống, từ những hoạt động dường như đơn giản như đặt chuyến đi Grab và sử dụng tính năng gợi ý trên Netflix cho đến những dự án quy mô lớn như xây dựng cầu cống và phóng vệ tinh vào không gian. Gắn kết chặt chẽ với khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo, Toán ứng dụng giải phóng sức mạnh tính toán khổng lồ có thể giải quyết vô hạn vấn đề thông thường và không thông thường phát sinh từ hiện tượng tự nhiên và nhu cầu xã hội.

  Tìm hiểu thêm
  image
  Văn học

  Văn học là hình thức lưu trữ, ghi lại suy nghĩ và trải nghiệm của con người, tồn tại lâu đời, phong phú và đa dạng nhất, chứa đựng nhiều giá trị sáng tạo, đạo đức, triết lý và chính trị. Văn học bao gồm việc nghiên cứu các tác phẩm văn học trong bối cảnh lịch sử, suy xét các ý tưởng thông qua hình thức biểu đạt và phân tích ngôn ngữ ý thức hệ và tác động đối với thế giới quan của chúng ta.

  Tìm hiểu thêm
  image
  Việt Nam học

  Sinh viên ngành Việt Nam học sẽ khám phá và nghiên cứu về “Việt Nam” ở cả khía cạnh không gian, thời gian, trong bối cảnh khu vực và toàn cầu, từ các góc độ xuyên ngành. Là một phân nhánh của khu vực học, Việt Nam học là điểm khởi đầu để sinh viên vươn xa khỏi ranh giới quốc gia và tìm hiểu những lĩnh vực nghiên cứu, chủ đề, câu hỏi mang tính so sánh.

  Tìm hiểu thêm
  image

  Văn học

  Văn học là hình thức lưu trữ, ghi lại suy nghĩ và trải nghiệm của con người, tồn tại lâu đời, phong phú và đa dạng nhất, chứa đựng nhiều giá trị sáng tạo, đạo đức, triết lý và chính trị. Văn học bao gồm việc nghiên cứu các tác phẩm văn học trong bối cảnh lịch sử, suy xét các ý tưởng thông qua hình thức biểu đạt và phân tích ngôn ngữ ý thức hệ và tác động đối với thế giới quan của chúng ta.

  Tìm hiểu thêm
  image

  Khoa học Máy tính

  The Computer Science major prepares students with an adaptable skill set to respond to the astonishing speed of technological change and develop solutions for the problems of today and tomorrow. Using a student-centered, interdisciplinary, and future-focused approach, the Computer Science major aims to educate the next generation of local leaders who will make a meaningful and lasting societal impact both in Vietnam – one of the most quickly emerging and innovative technology economies in the world – and beyond.

  Tìm hiểu thêm
  image
  Khoa học Tích hợp

  The Integrated Sciences major is a single, comprehensive program comprising a variety of fields, including Biology, Chemistry, and Environmental Science. Today’s most urgent scientific problems – from climate change to public health – require an integrated approach. Introducing multiple pathways in the natural science and emphasizing real-world experience, the Integrated Sciences major prepares students for careers as responsible and innovative scientific leaders and to seek interconnected solutions informed by several scientific disciplines.

  Tìm hiểu thêm
  image
  Kỹ thuật Vị nhân sinh

  Kỹ thuật là một ngành học đặc biệt tại Đại học Fulbright Việt Nam, một ngôi trường đào tạo giáo dục khai phóng. Công việc điển hình của một kỹ sư là áp dụng các nguyên tắc khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học (STEM) một cách sáng tạo để sáng chế, thiết kế, xây dựng, duy trì và cải thiện những sự vật, hướng đến mục tiêu giải quyết các vấn đề nảy sinh trong cuộc sống và cải thiện chất lượng sống của con người.

  Tìm hiểu thêm
  image

  Khoa học Máy tính

  The Computer Science major prepares students with an adaptable skill set to respond to the astonishing speed of technological change and develop solutions for the problems of today and tomorrow. Using a student-centered, interdisciplinary, and future-focused approach, the Computer Science major aims to educate the next generation of local leaders who will make a meaningful and lasting societal impact both in Vietnam – one of the most quickly emerging and innovative technology economies in the world – and beyond.

  Tìm hiểu thêm
  image
  Toán ứng dụng

  Toán ứng dụng là ngành nghiên cứu, ứng dụng các khái niệm và phương pháp toán học để giải quyết những vấn đề phức tạp trong nhiều lĩnh vực như khoa học tự nhiên, kỹ thuật, kiến trúc, kinh doanh, công nghiệp, thậm chí cả tâm lý học và khoa học xã hội. Khả năng mang đến những câu trả lời tối ưu của nó tỏ ra vô cùng mạnh mẽ và được trải nghiệm trong nhiều khía cạnh của cuộc sống, từ những hoạt động dường như đơn giản như đặt chuyến đi Grab và sử dụng tính năng gợi ý trên Netflix cho đến những dự án quy mô lớn như xây dựng cầu cống và phóng vệ tinh vào không gian. Gắn kết chặt chẽ với khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo, Toán ứng dụng giải phóng sức mạnh tính toán khổng lồ có thể giải quyết vô hạn vấn đề thông thường và không thông thường phát sinh từ hiện tượng tự nhiên và nhu cầu xã hội.

  Tìm hiểu thêm
  image

  Kinh tế học

  The Economics major provides students with the knowledge necessary to be an engaged participants in the private and public sector, both within and beyond Vietnam’s borders. Economics studies the decisions that individuals, companies, communities, and countries make about the allocation of time, money, and resources. The ways that these decisions are made and how their outcomes affect society raise crucial questions about efficiency and fairness that compel students to think about economics across disciplines within specific historical, political, and cultural contexts.

  Tìm hiểu thêm
  image
  Lịch sử

  History prepares students to be engaged citizens of Vietnam and the world. By studying history, students explore the human experience from multiple perspectives, interpret past events and examine their causes, trace the development of civilizations and cultures, and gain insight into the political, social, and economic structures that continue to shape our present.

  Tìm hiểu thêm
  image
  Nghiên cứu Xã hội

  Ngành Nghiên cứu Xã hội sử dụng phương pháp trong giáo dục khai phóng để nghiên cứu thực nghiệm về Xã hội. Ngành này cung cấp chương trình đào tạo có phạm vi bao quát, áp dụng kết hợp nhiều phương pháp luận và đòi hỏi khả năng lập luận phân tích cao. Nghiên cứu Xã hội mang tính liên ngành, giúp sinh viên tiếp cận với nhiều ngành khác như nhân học, xã hội học, khoa học tội phạm và khoa học chính trị để giải quyết những vấn đề lớn trong xã hội hiện đại.

  Tìm hiểu thêm
  image
  Tâm lý học

  Ngành Tâm lý học hướng đến mục tiêu đào tạo những sinh viên có khả năng hiểu những vấn đề phức tạp mà các cá nhân, tập thể và cộng đồng phải đối mặt và cải thiện xã hội thông qua giải pháp hành vi. Với trọng tâm là tìm hiểu tâm trí và hành vi con người trên phương diện khoa học, ngành Tâm lý học cung cấp một giáo trình toàn diện bổ trợ cho các lĩnh vực khác như nghệ thuật, tin học, kinh tế, giáo dục, chăm sóc sức khoẻ, và quản trị kinh doanh. Chương trình trang bị cho cử nhân sự hiểu biết sâu rộng về chức năng của tâm lý, cảm xúc, hành vi và tương tác phức tạp giữa yếu tố sinh học, tâm lý, và văn hoá xã hội.

  Tìm hiểu thêm
  image
  Việt Nam học

  Sinh viên ngành Việt Nam học sẽ khám phá và nghiên cứu về “Việt Nam” ở cả khía cạnh không gian, thời gian, trong bối cảnh khu vực và toàn cầu, từ các góc độ xuyên ngành. Là một phân nhánh của khu vực học, Việt Nam học là điểm khởi đầu để sinh viên vươn xa khỏi ranh giới quốc gia và tìm hiểu những lĩnh vực nghiên cứu, chủ đề, câu hỏi mang tính so sánh.

  Tìm hiểu thêm
  image

Chúng tôi cung cấp đa dạng các chương trình học thuật để sinh viên khám phá trong suốt quãng thời gian học tập tại Fulbright. Vào cuối năm học thứ hai, sinh viên sẽ lựa chọn một ngành chính và có thể tự chọn một ngành phụ.

  Khoa học Máy tính

  The Computer Science major prepares students with an adaptable skill set to respond to the astonishing speed of technological change and develop solutions for the problems of today and tomorrow. Using a student-centered, interdisciplinary, and future-focused approach, the Computer Science major aims to educate the next generation of local leaders who will make a meaningful and lasting societal impact both in Vietnam – one of the most quickly emerging and innovative technology economies in the world – and beyond.

  Tìm hiểu thêm
  image
  Khoa học Tích hợp

  The Integrated Sciences major is a single, comprehensive program comprising a variety of fields, including Biology, Chemistry, and Environmental Science. Today’s most urgent scientific problems – from climate change to public health – require an integrated approach. Introducing multiple pathways in the natural science and emphasizing real-world experience, the Integrated Sciences major prepares students for careers as responsible and innovative scientific leaders and to seek interconnected solutions informed by several scientific disciplines.

  Tìm hiểu thêm
  image
  Kinh tế học

  The Economics major provides students with the knowledge necessary to be an engaged participants in the private and public sector, both within and beyond Vietnam’s borders. Economics studies the decisions that individuals, companies, communities, and countries make about the allocation of time, money, and resources. The ways that these decisions are made and how their outcomes affect society raise crucial questions about efficiency and fairness that compel students to think about economics across disciplines within specific historical, political, and cultural contexts.

  Tìm hiểu thêm
  image
  Kỹ thuật Vị nhân sinh

  Kỹ thuật là một ngành học đặc biệt tại Đại học Fulbright Việt Nam, một ngôi trường đào tạo giáo dục khai phóng. Công việc điển hình của một kỹ sư là áp dụng các nguyên tắc khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học (STEM) một cách sáng tạo để sáng chế, thiết kế, xây dựng, duy trì và cải thiện những sự vật, hướng đến mục tiêu giải quyết các vấn đề nảy sinh trong cuộc sống và cải thiện chất lượng sống của con người.

  Tìm hiểu thêm
  image
  Lịch sử

  History prepares students to be engaged citizens of Vietnam and the world. By studying history, students explore the human experience from multiple perspectives, interpret past events and examine their causes, trace the development of civilizations and cultures, and gain insight into the political, social, and economic structures that continue to shape our present.

  Tìm hiểu thêm
  image
  Nghiên cứu Nghệ thuật và Truyền thông

  The Art and Media Studies major is an interdisciplinary program that teaches students to combine theory and practice in their study and production of the arts. By emphasizing a theoretically rigorous and socially engaged approach to the examination of aesthetic expression, students learn how the arts serve as an important tool for inquiry into the human condition, and as alever to transform the contemporary world.

  Tìm hiểu thêm
  image
  Nghiên cứu Xã hội

  Ngành Nghiên cứu Xã hội sử dụng phương pháp trong giáo dục khai phóng để nghiên cứu thực nghiệm về Xã hội. Ngành này cung cấp chương trình đào tạo có phạm vi bao quát, áp dụng kết hợp nhiều phương pháp luận và đòi hỏi khả năng lập luận phân tích cao. Nghiên cứu Xã hội mang tính liên ngành, giúp sinh viên tiếp cận với nhiều ngành khác như nhân học, xã hội học, khoa học tội phạm và khoa học chính trị để giải quyết những vấn đề lớn trong xã hội hiện đại.

  Tìm hiểu thêm
  image
  Tâm lý học

  Ngành Tâm lý học hướng đến mục tiêu đào tạo những sinh viên có khả năng hiểu những vấn đề phức tạp mà các cá nhân, tập thể và cộng đồng phải đối mặt và cải thiện xã hội thông qua giải pháp hành vi. Với trọng tâm là tìm hiểu tâm trí và hành vi con người trên phương diện khoa học, ngành Tâm lý học cung cấp một giáo trình toàn diện bổ trợ cho các lĩnh vực khác như nghệ thuật, tin học, kinh tế, giáo dục, chăm sóc sức khoẻ, và quản trị kinh doanh. Chương trình trang bị cho cử nhân sự hiểu biết sâu rộng về chức năng của tâm lý, cảm xúc, hành vi và tương tác phức tạp giữa yếu tố sinh học, tâm lý, và văn hoá xã hội.

  Tìm hiểu thêm
  image
  Toán ứng dụng

  Toán ứng dụng là ngành nghiên cứu, ứng dụng các khái niệm và phương pháp toán học để giải quyết những vấn đề phức tạp trong nhiều lĩnh vực như khoa học tự nhiên, kỹ thuật, kiến trúc, kinh doanh, công nghiệp, thậm chí cả tâm lý học và khoa học xã hội. Khả năng mang đến những câu trả lời tối ưu của nó tỏ ra vô cùng mạnh mẽ và được trải nghiệm trong nhiều khía cạnh của cuộc sống, từ những hoạt động dường như đơn giản như đặt chuyến đi Grab và sử dụng tính năng gợi ý trên Netflix cho đến những dự án quy mô lớn như xây dựng cầu cống và phóng vệ tinh vào không gian. Gắn kết chặt chẽ với khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo, Toán ứng dụng giải phóng sức mạnh tính toán khổng lồ có thể giải quyết vô hạn vấn đề thông thường và không thông thường phát sinh từ hiện tượng tự nhiên và nhu cầu xã hội.

  Tìm hiểu thêm
  image
  Văn học

  Văn học là hình thức lưu trữ, ghi lại suy nghĩ và trải nghiệm của con người, tồn tại lâu đời, phong phú và đa dạng nhất, chứa đựng nhiều giá trị sáng tạo, đạo đức, triết lý và chính trị. Văn học bao gồm việc nghiên cứu các tác phẩm văn học trong bối cảnh lịch sử, suy xét các ý tưởng thông qua hình thức biểu đạt và phân tích ngôn ngữ ý thức hệ và tác động đối với thế giới quan của chúng ta.

  Tìm hiểu thêm
  image
  Việt Nam học

  Sinh viên ngành Việt Nam học sẽ khám phá và nghiên cứu về “Việt Nam” ở cả khía cạnh không gian, thời gian, trong bối cảnh khu vực và toàn cầu, từ các góc độ xuyên ngành. Là một phân nhánh của khu vực học, Việt Nam học là điểm khởi đầu để sinh viên vươn xa khỏi ranh giới quốc gia và tìm hiểu những lĩnh vực nghiên cứu, chủ đề, câu hỏi mang tính so sánh.

  Tìm hiểu thêm
  image

  Văn học

  Văn học là hình thức lưu trữ, ghi lại suy nghĩ và trải nghiệm của con người, tồn tại lâu đời, phong phú và đa dạng nhất, chứa đựng nhiều giá trị sáng tạo, đạo đức, triết lý và chính trị. Văn học bao gồm việc nghiên cứu các tác phẩm văn học trong bối cảnh lịch sử, suy xét các ý tưởng thông qua hình thức biểu đạt và phân tích ngôn ngữ ý thức hệ và tác động đối với thế giới quan của chúng ta.

  Tìm hiểu thêm
  image

  Khoa học Máy tính

  The Computer Science major prepares students with an adaptable skill set to respond to the astonishing speed of technological change and develop solutions for the problems of today and tomorrow. Using a student-centered, interdisciplinary, and future-focused approach, the Computer Science major aims to educate the next generation of local leaders who will make a meaningful and lasting societal impact both in Vietnam – one of the most quickly emerging and innovative technology economies in the world – and beyond.

  Tìm hiểu thêm
  image
  Khoa học Tích hợp

  The Integrated Sciences major is a single, comprehensive program comprising a variety of fields, including Biology, Chemistry, and Environmental Science. Today’s most urgent scientific problems – from climate change to public health – require an integrated approach. Introducing multiple pathways in the natural science and emphasizing real-world experience, the Integrated Sciences major prepares students for careers as responsible and innovative scientific leaders and to seek interconnected solutions informed by several scientific disciplines.

  Tìm hiểu thêm
  image
  Kỹ thuật Vị nhân sinh

  Kỹ thuật là một ngành học đặc biệt tại Đại học Fulbright Việt Nam, một ngôi trường đào tạo giáo dục khai phóng. Công việc điển hình của một kỹ sư là áp dụng các nguyên tắc khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học (STEM) một cách sáng tạo để sáng chế, thiết kế, xây dựng, duy trì và cải thiện những sự vật, hướng đến mục tiêu giải quyết các vấn đề nảy sinh trong cuộc sống và cải thiện chất lượng sống của con người.

  Tìm hiểu thêm
  image

  Khoa học Máy tính

  The Computer Science major prepares students with an adaptable skill set to respond to the astonishing speed of technological change and develop solutions for the problems of today and tomorrow. Using a student-centered, interdisciplinary, and future-focused approach, the Computer Science major aims to educate the next generation of local leaders who will make a meaningful and lasting societal impact both in Vietnam – one of the most quickly emerging and innovative technology economies in the world – and beyond.

  Tìm hiểu thêm
  image
  Toán ứng dụng

  Toán ứng dụng là ngành nghiên cứu, ứng dụng các khái niệm và phương pháp toán học để giải quyết những vấn đề phức tạp trong nhiều lĩnh vực như khoa học tự nhiên, kỹ thuật, kiến trúc, kinh doanh, công nghiệp, thậm chí cả tâm lý học và khoa học xã hội. Khả năng mang đến những câu trả lời tối ưu của nó tỏ ra vô cùng mạnh mẽ và được trải nghiệm trong nhiều khía cạnh của cuộc sống, từ những hoạt động dường như đơn giản như đặt chuyến đi Grab và sử dụng tính năng gợi ý trên Netflix cho đến những dự án quy mô lớn như xây dựng cầu cống và phóng vệ tinh vào không gian. Gắn kết chặt chẽ với khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo, Toán ứng dụng giải phóng sức mạnh tính toán khổng lồ có thể giải quyết vô hạn vấn đề thông thường và không thông thường phát sinh từ hiện tượng tự nhiên và nhu cầu xã hội.

  Tìm hiểu thêm
  image

  Kinh tế học

  The Economics major provides students with the knowledge necessary to be an engaged participants in the private and public sector, both within and beyond Vietnam’s borders. Economics studies the decisions that individuals, companies, communities, and countries make about the allocation of time, money, and resources. The ways that these decisions are made and how their outcomes affect society raise crucial questions about efficiency and fairness that compel students to think about economics across disciplines within specific historical, political, and cultural contexts.

  Tìm hiểu thêm
  image
  Lịch sử

  History prepares students to be engaged citizens of Vietnam and the world. By studying history, students explore the human experience from multiple perspectives, interpret past events and examine their causes, trace the development of civilizations and cultures, and gain insight into the political, social, and economic structures that continue to shape our present.

  Tìm hiểu thêm
  image
  Nghiên cứu Xã hội

  Ngành Nghiên cứu Xã hội sử dụng phương pháp trong giáo dục khai phóng để nghiên cứu thực nghiệm về Xã hội. Ngành này cung cấp chương trình đào tạo có phạm vi bao quát, áp dụng kết hợp nhiều phương pháp luận và đòi hỏi khả năng lập luận phân tích cao. Nghiên cứu Xã hội mang tính liên ngành, giúp sinh viên tiếp cận với nhiều ngành khác như nhân học, xã hội học, khoa học tội phạm và khoa học chính trị để giải quyết những vấn đề lớn trong xã hội hiện đại.

  Tìm hiểu thêm
  image
  Tâm lý học

  Ngành Tâm lý học hướng đến mục tiêu đào tạo những sinh viên có khả năng hiểu những vấn đề phức tạp mà các cá nhân, tập thể và cộng đồng phải đối mặt và cải thiện xã hội thông qua giải pháp hành vi. Với trọng tâm là tìm hiểu tâm trí và hành vi con người trên phương diện khoa học, ngành Tâm lý học cung cấp một giáo trình toàn diện bổ trợ cho các lĩnh vực khác như nghệ thuật, tin học, kinh tế, giáo dục, chăm sóc sức khoẻ, và quản trị kinh doanh. Chương trình trang bị cho cử nhân sự hiểu biết sâu rộng về chức năng của tâm lý, cảm xúc, hành vi và tương tác phức tạp giữa yếu tố sinh học, tâm lý, và văn hoá xã hội.

  Tìm hiểu thêm
  image
  Việt Nam học

  Sinh viên ngành Việt Nam học sẽ khám phá và nghiên cứu về “Việt Nam” ở cả khía cạnh không gian, thời gian, trong bối cảnh khu vực và toàn cầu, từ các góc độ xuyên ngành. Là một phân nhánh của khu vực học, Việt Nam học là điểm khởi đầu để sinh viên vươn xa khỏi ranh giới quốc gia và tìm hiểu những lĩnh vực nghiên cứu, chủ đề, câu hỏi mang tính so sánh.

  Tìm hiểu thêm
  image
Tải thông tin mô tả Ngành học và Lộ trình học tập tại đây

Ngành kép

Tinh thần Fulbright khuyến khích sinh viên tư duy vượt ra ngoài các ngành và ngành học điển hình. Để kích hoạt tư duy này, sinh viên có thể chọn hai ngành và kết hợp mối quan tâm về những lĩnh vực khác nhau. Sinh viên sẽ trao đổi với các giảng viên cố vấn để xây dựng bộ học phần về các lĩnh vực chính, từ đó sinh viên có thể khám phá lĩnh vực mình quan tâm một cách kỹ lưỡng và đa dạng.

Tất cả Fulbrighter đều được kỳ vọng sẽ theo đuổi nhiều học phần và cách tư duy đa dạng để phục vụ cho ngành, nhưng các sinh viên ngành kép thì càng có thêm nhiều kiến thức và kỹ năng bổ trợ từ nhiều lĩnh vực.

Sinh viên lựa chọn ngành kép cần hoàn thành tất cả các yêu cầu tốt nghiệp của từng ngành. Nếu một hoặc nhiều học phần trong hai ngành có yêu cầu chung thì những học phần này sẽ được tính cho cả hai ngành.

Bằng cấp

Khi hoàn thành chương trình cử nhân tại Trường Đại học Fulbright Việt Nam, bạn sẽ được cấp một trong ba bằng sau:

Bằng Cử nhân Khoa học Xã hội, Nhân văn và Nghệ thuật

Nghiên cứu Truyền thông và Nghệ thuật, Kinh tế, Văn học, Lịch sử, Tâm lý học, Khoa học Xã hội, Việt Nam học.

Bằng Cử nhân Khoa học

 • Khoa học Tự nhiên: Khoa học Tích hợp
 • Toán học và Máy tính: Khoa học Máy tính, Toán học

Bằng Cử nhân Kỹ thuật

Với tấm bằng cử nhân từ Trường Đại học Fulbright, bạn sẽ có thể theo đuổi nhiều cơ hội sự nghiệp như trở thành nhà lãnh đạo, nhà nghiên cứu, doanh nhân hay chuyên viên – và thậm chí là các cơ hội sự nghiệp hiện chưa tồn tại.

Không chỉ vậy, tấm bằng của Fulbright cũng sẽ giúp bạn tiếp tục theo đuổi hành trình học thuật theo các chương trình cao học tại những trường đại học hàng đầu thế giới.

CÁC CON SỐ ẤN TƯỢNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH HỌC THUẬT

11
Ngành học để sinh viên lựa chọn theo đuổi.
100%
Các giảng viên có học vị Tiến sĩ theo học tại các trường đại học tại Hoa Kỳ, Australia, Vương quốc Anh hoặc châu Âu.
20
Sinh viên là sĩ số tối đa của các lớp học nâng cao của chúng tôi.

Gặp gỡ đội ngũ giảng viên

Đội ngũ giảng viên Fulbright kết hợp các kinh nghiệm học tập, làm việc trong môi trường quốc tế với thông tin chuyên sâu về Việt Nam, thúc đẩy cam kết mang lại trải nghiệm học tập ưu việt cho sinh viên
team member
Nam Nguyen
team member
Pamela Corey
team member
Tobias Burgers
team member
Trang Nguyen
team member
Hoang Vu
team member
Ian Kalman
team member
Lan Nguyen
team member
Kien Truong

Voices from our majors

avatar
“Điều em trân quý ở Fulbright là môi trường nơi sinh viên không chỉ học tập cho bản thân mà còn trở thành một phần không thể thiếu của một cộng đồng lớn, từ đó có thể học hỏi lẫn nhau. Em đã suy ngẫm về lời khuyên của thầy Bellisari: mấu chốt của cuộc sống không phải là trở nên vượt trội hơn so với những người khác. Sau đó, em muốn học hỏi càng nhiều càng tốt và hỗ trợ người khác bằng mọi cách có thể.”
Chenh Hưng Phát, ngành Văn học, Khóa 2023
avatar
“Với phương pháp sư phạm học mà không “học”, trải nghiệm học tập tại Fulbright không bị giới hạn ở các lớp học truyền thống, mà diễn ra ở khắp mọi nơi: từ phòng của Khoa, không gian chung, căng tin, đến bảo tàng, Dinh Độc Lập và Cố đô Huế mộng mơ.”
Lý Minh Tú, ngành Kinh tế, Khóa 2023
avatar
“Tất cả các bài tập không lấy từ sách vở mà từ thực tế cập nhật xung quanh cuộc sống của sinh viên Fulbright. Điều này rất hữu ích trong việc hiểu rõ các khái niệm cụ thể về kinh tế học, đặc biệt là đối với những người mới bắt đầu, vì họ sẽ thấy được những tình huống cực kỳ quen thuộc, chứ không chỉ là những bài học lý thuyết đơn thuần.”
Phan Canh Minh Phuong, ngành Khoa học Máy tính, Khóa 2023
avatar
“Nhờ tìm hiểu về các sự kiện lịch sử, em có thể trò chuyện với những người thuộc thế hệ trước và em thấy rất vinh dự khi được học hỏi từ những người đi trước. Ngoài ra, việc lắng nghe những quan điểm khác nhau và học hỏi một cách độc lập mang lại trải nghiệm học tập tương hỗ, từ đó giúp em có thể tham gia vào các cuộc đối thoại.”
Vũ Mai Anh, ngành Nghiên cứu Truyền thông và Nghệ thuật, Khóa 2023

Kết nối với chúng tôi

facebook

(English below) ASEAN SOCIAL IMPACT PROGRAM 2023 - VÌ MỘT “HÀNH TINH” KHỎE MẠNH HƠN Chương trình ASEAN Social Impact Program 2023 - ASIP (Tác động xã hội ASEAN) đã chính thức khép lại với phần trình bày ý tưởng của các đội thi. Trước ban giám khảo và các nhà tài trợ tài năng...

image

Khoảnh khắc bạn đối mặt với nỗi sợ và dũng cảm hành động, đó là lúc bạn đã khai phóng bản thân. Đã có nhiều đêm bạn mất ngủ, đã có nhiều phút giây bạn nản chí. Nhưng, bạn đã không bỏ cuộc. Các bạn đã luôn kiên cường vượt qua những thử thách, những khó khăn trên chặng đường bốn năm vừa qua. Fulbright tự hào về các bạn. Hẹn gặp các bạn tại Commencement Day 8/6/2024, ngày chúng tôi tự hào giới thiệu với thế giới: Khóa 2024 – Class of the Fearless của Đại học Fulbright Việt Nam.

Khám phá tương lai đang
chờ đón bạn ở Fulbright

Tìm hiểu cách nộp đơn

Trang web này sử dụng cookies để cung cấp trải nghiệm người dùng tốt hơn.

Các cookies cần thiết (Essential Cookies) được mặc định và là cơ sở để trang web hoạt động chính xác. Cookies phân tích (Analytics cookies) thu thập dữ liệu ẩn danh để cải thiện và theo dõi website. Cookies hiệu suất (Performance cookies) được sử dụng bởi bên thứ ba để tối ưu hóa các ứng dụng (như video và bản đồ) được tích hợp trong trang web của chúng tôi. Để chấp nhận tất cả cookies, vui lòng bấm vào 'Tôi chấp nhận.'

logo_footer