#mindfulbright

Trung tâm Hỗ trợ Sức khỏe Tinh thần tại Fulbright mong muốn đem lại cho sinh viên một môi trường học tập khỏe mạnh và tươi vui, cũng như hỗ trợ các em thành công trong chặng đường học tập tại Fulbright với những phương pháp ươm dưỡng sức khỏe tinh thần. Đại học là một môi trường thú vị tràn đầy những khám phá mới, những người bạn mới, và những mối quan tâm mới. Đồng thời, những cái mới này có thể dẫn đến những căng thẳng nhất định khi sinh viên phải học cách cân bằng cuộc sống cá nhân và những yêu cầu học thuật.

Trung tâm Hỗ trợ Sức khỏe Tinh thần mong muốn giúp sinh viên phát triển một cách toàn diện nhất bằng cách tổ chức những buổi hội thảo về sức khỏe tinh thần, các lớp yoga và thiền, những buổi tư vấn một kèm một hoặc cách quản lý khủng hoảng.

Hãy cùng chung tay phát triển sức khỏe tinh thần cho toàn cộng đồng Fulbright!

Đặt lịch hẹn tư vấn tại đây.

Nếu có thêm câu hỏi, vui lòng liên hệ: wellness@fulbright.edu.vn

Về Chúng tôi