Ban Quản trị

Đưa Fulbright đến đỉnh cao

Hội đồng Tín thác, Ban Cố vấn và Hội đồng Trường của chúng tôi cam kết cống hiến kinh nghiệm toàn cầu của mình để giúp Fulbright luôn đi đầu và đổi mới trong giáo dục, đồng thời xây dựng mối liên kết sâu sắc giữa trường đại học và cộng đồng mà chúng tôi đóng góp xây dựng.

Hội đồng Tín thác

Hội đồng Tín thác đóng vai trò lãnh đạo chiến lược và giám sát hoạt động ủy thác của trường đại học. Với tư cách là cơ quan quản lý cấp cao nhất của trường, hội đồng có trách nhiệm quản lý các tài sản học thuật, tài chính và vật chất của Fulbright

Hội đồng Trường

Theo quy định của pháp luật Việt Nam, Hội đồng Trường giám sát việc quản lý các hoạt động của trường, xây dựng và thực hiện kế hoạch phát triển các chương trình của trường, phê duyệt các chính sách của trường và đóng vai trò là cầu nối giữa trường đại học với các đối tác và cơ quan quản lý của chính phủ.

Hội đồng Khoa học - Đào tạo

Theo quy định của pháp luật Việt Nam, Hội đồng Khoa học và Đào tạo có trách nhiệm giám sát việc thiết kế và triển khai các chương trình học thuật của trường, cũng như phát triển các chính sách học thuật.

Kết nối với chúng tôi

facebook

(English below) ASEAN SOCIAL IMPACT PROGRAM 2023 - VÌ MỘT “HÀNH TINH” KHỎE MẠNH HƠN Chương trình ASEAN Social Impact Program 2023 - ASIP (Tác động xã hội ASEAN) đã chính thức khép lại với phần trình bày ý tưởng của các đội thi. Trước ban giám khảo và các nhà tài trợ tài năng...

instagram

The Monday after Fall break must have brought a lottt of frowning faces, hasn’t it? How are you, energized and ready to take on new challenges, or still exhausted with an inundation of schoolwork and personal projects?Did you know, painting is a wonderful way to relax and refocus. Clear your schedule for just a couple of...

Trang web này sử dụng cookies để cung cấp trải nghiệm người dùng tốt hơn.

Các cookies cần thiết (Essential Cookies) được mặc định và là cơ sở để trang web hoạt động chính xác. Cookies phân tích (Analytics cookies) thu thập dữ liệu ẩn danh để cải thiện và theo dõi website. Cookies hiệu suất (Performance cookies) được sử dụng bởi bên thứ ba để tối ưu hóa các ứng dụng (như video và bản đồ) được tích hợp trong trang web của chúng tôi. Để chấp nhận tất cả cookies, vui lòng bấm vào 'Tôi chấp nhận.'

logo_footer