• Hội Đồng Tín Thác

Nguyễn Thị Liên Hằng

Là giáo sư sử học của Đại học Columbia, bà Nguyễn Thị Liên Hằng chuyên nghiên cứu về lịch sử giao bang quốc tế của Hoa Kỳ, đặc biệt là chú trọng vào vùng Đông Nam Á, nhất là thời kỳ Chiến tranh lạnh.

Hiện bà đang thực hiện hai dự án. Dự án thứ nhất là lịch sử toàn diện về cuộc Tổng tấn công Tết Mậu Thân 1968 và dự án thứ hai khám phá vai trò của giới, ngoại giao nhân dân và mạng lưới hoạt động phản chiến xuyên quốc gia trong Chiến tranh Việt Nam.

Bà là tác giả của cuốn sách Hanoi’s War: An International History of War for Peace in Vietnam, đã giành được Giải thưởng Edward M. Coffman của Hiệp hội Lịch sử Quân sự (SMH), Giải thưởng Stuart L. Bernath của Hiệp hội Các nhà sử học về Quan hệ đối ngoại Hoa Kỳ (SHAFR), Giải thưởng Alice S. Hallam của Khoa Lịch sử, Đại học Kentucky, lọt vào vòng chung kết cho Giải nhất Sách của Hội nghị các nữ sử gia Berkshire, và được mời tham gia Lễ hội Sách Quốc gia năm 2012 của Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ.

Bà Hằng là Tổng biên tập cuốn sách Lịch sử Chiến tranh Việt Nam sắp xuất bản của Cambridge (3 tập). Bà và Giáo sư Paul T. Chamberlin là Đồng biên tập của series “Các nghiên cứu của Cambridge về Quan hệ đối ngoại Hoa Kỳ”.

Quay lại