• Hội đồng Khoa học - Đào tạo
 • Hội đồng Trường
 • Đại Học

Trần Vĩnh Linh

Giám đốc lâm thời Quản Lý Giảng Viên, chương trình Đại học

Email: linh.tran@fulbright.edu.vn

Lĩnh vực quan tâm: Lĩnh vực nghiên cứu của Tiến sĩ Trần Vĩnh Linh gồm các đặc tính phổ của ma trận ngẫu nhiên, lý thuyết siêu đồ thị/đồ thị ngẫu nhiên, và lý thuyết cộng tính số.

Bằng cấp:

Tiến sĩ: 2011, Đại học Rutgers (Mỹ)

Nghiên cứu sau Tiến sĩ:

 • 2011-2014, Đại học Washington (Mỹ)
 • 2016-2017, Đại học Yale (Mỹ)

Tiểu sử:

Tiến sĩ Trần Vĩnh Linh là nhà toán học mang niềm đam mê sâu đậm với giáo dục khai phóng. Lĩnh vực nghiên cứu của ông là Toán học Ứng dụng, với trọng tâm là Xác suất Ứng dụng. Các công trình nghiên cứu của ông về Ma trận Ngẫu nhiên và Lý thuyết Đồ thị Ngẫu nhiên đã được xuất bản trên nhiều tạp chí khoa học uy tín. Ông cũng từng dẫn dắt nhiều sinh viên theo học bậc Cử nhân trong các dự án mang đề tài đa dạng như Lý thuyết Đồ thị Ứng dụng, Toán Tài chính, và Mô phỏng Ngẫu nhiên.

Tiến sĩ Trần Vĩnh Linh ấp ủ sứ mệnh khiến Toán học trở nên thân thiện và gần gũi hơn với sinh viên và mọi đối tượng quan tâm. Trong các bộ môn mà ông giảng dạy tại Fulbright, Tiến sĩ Trần Vĩnh Linh luôn lưu tâm kết hợp trải nghiệm thực tế với lý thuyết toán học nhằm đem lại sự thấu hiểu tường tận về các ý tưởng, cảm hứng và giá trị ẩn chứa trong những công thức phức tạp. Ông mong muốn tìm kiếm và dẫn dắt những sinh viên mang trong mình tinh thần sáng tạo và động lực tiến tới – những tài năng trẻ sẵn lòng nắm bắt những trải nghiệm mới cũng như đảm nhận những đề tài nghiên cứu đầy thách thức.

Các bộ môn giảng dạy:

 • Đại số Tuyến tính
 • Toán học Rời rạc
 • Nhập môn Phân tích Dữ liệu
 • Lý luận Định lượng trong Thời đại Kỹ thuật số

Các xuất bản nổi bật:

 • Tran, V. Vu and K. Wang Sparse random graphs: Eigenvalues and eigenvectors, Random Structures and Algorithms, Vol. 42, Issue 1, 110-134, 2013. (142 citations)
 • Brito, I. Dumitriu, S. Ganguly, C. Hoffman, L. Tran, Recovery and Rigidity in a Regular Stochastic Block Model, Proceedings of the Twenty-Seventh Annual ACM-SIAM Symposium on Discrete Algorithms (SODA), 2016. (25 citations)
 • Tran, Local law for eigenvalues of random regular bipartite graphs, Bulletin of the Malaysian Mathematical Sciences Society, Vol. 43, Issue 2, 1517-1526, 2020. (13 citations)

Quay lại