• Đại Học

Mark Frank

Giảng viên Lịch sử

Trước khi gia nhập Đại học Fulbright Việt Nam, Mark Frank làm nghiên cứu sau tiến sĩ về Nhân văn Môi trường tại Hội đồng Đông Á và là thành viên liên kết của Chương trình Nghiên cứu Nông nghiệp của Đại học Yale, Hoa Kỳ. Mark nhận học vị Tiến sĩ tại Đại học Illinois, Urbana-Champaign (UIUC) và đã từng giảng dạy tại UIUC, Đại học Wesley và Đại học Yale.

Tại Đại học Fulbright Việt Nam, Tiến sĩ Mark Frank sẽ giảng dạy các lớp Lịch sử Trung Quốc và Đông Á, Lịch sử Môi trường và Nhân văn học Quốc tế. Mark đặc biệt quan tâm và thúc đẩy hoạt động nghiên cứu bậc cử nhân và lĩnh vực hợp tác liên ngành. Lĩnh vực nghiên cứu của Tiến sĩ Mark Frank xoay quanh các mối quan hệ của con người với môi trường, lịch sử của khoa học và công nghệ, chủ nghĩa dân tộc và những mối quan hệ dân tộc ở Trung Quốc hiện đại và những vùng lân cận. Những bài nghiên cứu của Mark từng được đăng tải trên các tập san uy tín quốc tế về Lịch sử Khoa học và Môi trường như East Asian Science, Technology, and Medicine, The British Journal for the History of Science, and Resilience: A Journal of the Environmental Humanities. Hiện tại, Mark đang viết một quyển sách mang tên The Rooted State (tạm dịch: Nguồn căn của Nhà nước) ghi chép về mối liên hệ giữa chủ nghĩa trọng nông và công cuộc xây dựng Nhà nước theo các biên giới đa sắc tộc của Trung Quốc từ thời nhà Thanh đến sự thành lập của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Nghiên cứu của Tiến sĩ Mark Frank về Trung Quốc Đại lục và Đài Loan được hỗ trợ bởi Chương trình Nghiên cứu Fulbright và nhận được các khoản tài trợ đa dạng, trong đó có tài trợ từ Hội đồng các Hiệp hội Học tập Hoa Kỳ.

Ngoài thời gian nghiên cứu và giảng dạy, Mark có sở thích bơi lội, chơi đàn dương cầm và chơi board games cùng bạn bè.

Quay lại