Quy trình Tuyển dụng

1. Ứng tuyển 

2. Xét duyệt và Kiểm tra trình độ

3. Phỏng vấn

4. Tham chiếu thông tin ứng viên

5. Thông báo trúng tuyển

1. Ứng tuyển

Đại học Fulbright Việt Nam sử dụng Interfolio để quản lý quy trình ứng tuyển.

Vào đường dẫn Interfolio để xem các vị trí đang đăng tuyển.

Vào đường dẫn này nếu cần hỗ trợ về hệ thống Interfolio hoặc liên hệ Chuyên viên Tuyển dụng qua email: jobs@fulbright.edu.vn.

Đối với ứng viên là người nước ngoài, cần tuân thủ các yêu cầu để được cấp Thị thực và Giấy phép lao động tại Việt Nam theo yêu cầu của Chính phủ Việt Nam. Lưu ý, những yêu cầu này có thể đòi hỏi trình độ chuyên môn cao hơn so với yêu cầu ứng tuyển. Các yêu cầu về giấy phép lao động có thể thay đổi.

Ứng viên cần tuân thủ tuyệt đối Luật Xuất nhập cảnh của Việt Nam. Fulbright có toàn quyền rút lại thông báo trúng tuyển nếu ứng viên không cung cấp các giấy tờ cần thiết để phục vụ cho mục đích xin cấp Giấy phép Lao động trong khoảng thời gian thỏa thuận.

2. Xét duyệt và Kiểm tra Trình độ

Danh sách ứng viên phù hợp được đánh giá dựa trên hồ sơ ứng tuyển với những thông tin được nêu trong bản mô tả công việc. Ứng viên có thể được yêu cầu tham gia các bài kiểm tra trình độ chuyên môn để chứng minh kiến thức, kĩ năng và mức độ phù hợp với vị trí đăng tuyển.

3. Phỏng vấn

Các ứng viên sẽ được đánh giá về mức độ phù hợp cho vị trí ứng tuyển theo quy trình tuyển dụng dựa trên năng lực. Có nhiều hình thức phỏng vấn được áp dụng, tối thiểu sẽ có một buổi phỏng vấn theo hình thức hội đồng.

4. Tham chiếu thông tin ứng viên

Bản tham chiếu thông tin ứng viên được tổng hợp từ ít nhất 3 Người tham chiếu là những Quản lý/ Giám sát của ứng viên ở hiện tại/ quá khứ. Những tham chiếu khác có thể được áp dụng nếu cần.

5. Thông báo trúng tuyển

Thông báo trúng tuyển sẽ được trao đổi trước với ứng viên qua điện thoại. Văn bản chính thức sẽ được gửi sau khi Fulbright nhận được xác nhận từ ứng viên.