• Đại Học

Nguyễn Thị Lan

Giảng viên Thỉnh giảng Tâm lý học

Email: thilan.nguyen@fulbright.edu.vn

Lĩnh vực quan tâm: Triết học & Tâm lý hiện sinh, Giới tính, Tâm lý tường thuật, Đánh giá Tâm lý học xã hội, Lãnh đạo & Phát triển nghề nghiệp, Việt Nam & Các nước đang phát triển

Bằng cấp: Tiến sĩ, 2022, Đại học RMIT, Úc

Tiểu sử:

Tiến sĩ Nguyễn Lan sinh ra và lớn lên tại Việt Nam. Từ năm 2016 đến 2018, cô làm việc tại Asia Graduate Center, Đại học RMIT tại Việt Nam với vai trò Trợ lý Nghiên cứu và Đào tạo. Trong khoảng thời gian này, cô đã thực hiện nhiều nghiên cứu tâm lý học về giới tính, tâm lý tích cực và phát triển nghề nghiệp.

Vào tháng 9 năm 2018, cô nhận được học bổng của Chương trình Đào tạo Nghiên cứu của Chính phủ Úc để theo học và nghiên cứu bậc tiến sĩ tại Đại học RMIT, Melbourne, Úc. Luận án của cô có tựa đề “An Existential Inquiry into Vietnamese Women’s Life-Stories: On Becoming a Leader” được đề cử cho Giải thưởng Nghiên cứu Xuất sắc. Đây là sự công nhận quý giá cho những đóng góp vượt bậc của Tiến sĩ Nguyễn Lan trong việc nghiên cứu phát triển tâm lý phụ nữ Việt Nam bản địa và khoa học tâm lý học mở rộng hướng tới những vấn đề đáng chú ý trong xã hội như đa dạng văn hóa và giới tính.

Nghiên cứu của cô đã được xuất bản trong một số các tạp chí quốc tế hàng đầu như Tạp chí quốc tế Tâm lý học Ứng dụng và Tạp chí Tâm lý học Nhân văn.

Trước khi theo đuổi sự nghiệp giáo dục, Tiến sĩ Nguyễn Lan đã làm việc trong nhiều tổ chức đa quốc gia và khởi nghiệp. Cô từng làm việc với các tổ chức phi chính phủ và một số trường học ở Việt Nam, cung cấp các khóa đào tạo về phát triển nghề nghiệp và lãnh đạo cũng như trí tuệ cảm xúc. Cô là thành viên của Hiệp hội Tâm lý Úc.

Các bộ môn giảng dạy:

  • Giới thiệu về Tâm lý học
  • Tâm lý học tổ chức
  • Tâm lý học Giới tính

Các xuất bản nổi bật:

  • Nguyen, L. T., Taylor, G., Gibson, P., & Gordon, R. (2022).  Advancing a critical social psychological perspective on leadership: A case illustration of a Vietnamese woman. Applied Psychology: An International Review. https://doi.org/10.1111/apps.12383
  • Nguyen, L. T., McDonald, M., Gibson, P., & Tran-Kieu, N. Q. (2022 – in press). Understanding the experiences of Vietnamese women leaders: Advancing an existential philosophical and psychological perspective. The Humanistic Psychologist.
  • McDonald, M., Nguyen, L. T., Bubna-Litic, D., Nguyen, N. & Taylor, G. (2021). Positive psychology applied to the workplace: A Foucauldian discourse analysis. Journal of Humanistic Psychology. https://doi.org/10.1177/00221678211029400
  • Taylor, G., Nguyen, T. T., Mathew, S. K., & Nguyen, L. T. (2021). Economic development, cargo handling methods and labour process change: the place of the Vietnamese dock worker in the ‘global’ history of dock work. Labor History, 62(1), 41-58. https://doi.org/10.1080/0023656X.2020.1849586
  • Nguyen, L. T., McDonald, M., Mate, S. & Taylor, G. (2018). Advancing a cross-cultural narrative approach to career counselling: The case of Vietnam. Australian Journal of Career Development, 27(2), 65-71. https://doi.org/10.1177/1038416218780069
  • McDonald, M., Bubna-Litic, D., Morgan, A., Mate, S. & Nguyen, L. T. (2018). Power and self-identity: Positive psychology applied to human resource development. In K. Black, R. Warhurst, & S. Corlett (Eds), Identity as a Foundation for Human Resource Development (pp. 83-98). Routledge.
  • Nguyen, L. T., McDonald, M. & Wearing, S. (2017). Human resource development in multi-national organisations in Vietnam. Newcastle, Australia: Report Commissioned by the Faculty of Business & Law University of Newcastle. http://hdl.handle.net/1959.13/1335553

Quay lại