Ngày 15 Tháng 09, 2022

Buổi chia sẻ học thuật của các Giáo sư đến từ Đại học Leeds

Ngày 15 Tháng 09, 2022, 10:00 – 12:00, Phòng học 01, Tầng 2, Đại học Fulbright Việt Nam, 105 Tôn Dật Tiên, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

Đại học Fulbright Việt Nam vinh dự tổ chức buổi trò chuyện với ba giáo sư đến từ Đại học Leeds:

🔹 Giáo sư Andrew Thorpe, Giám đốc cấp cao phụ trách học thuật ngành Nghệ thuật, Nhân văn và Văn hóa; đồng thời ông cũng là giải viên môn Lịch sử Hiện đại. 

Trong bài trình bày của mình, ông tập trung thảo luận về những hướng tiếp cận, nguồn tài liệu và các kết luận được trích dẫn từ những nghiên cứu của ông về chính trị nước Anh hiện đại. Nội dung bao gồm khủng hoảng chính trị tại Anh năm 1931, các đảng phái chính trị trong Thế chiến II, vị thế của Cộng sản Anh trong phong trào Cộng sản quốc tế (đặc biệt trong giai đoạn từ những năm 1920 đến 1940); và lịch sử Đảng Lao Động từ khi thành lập từ năm 1900. 

🔹 Giáo sư Sanjoy Bhattacharya, Hiệu trưởng Trường Lịch sử, thuộc Đại học Leeds, đồng thời ông cũng là Giảng viên môn Lịch sử Y học

Dành nhiều thập kỷ nghiên cứu về các chương trình diệt trừ bệnh đậu mùa của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) được thực hiện khắp Châu Á, giáo sư Sanjoy Bhattacharya sẽ thảo luận và đặt câu hỏi về những ảnh hưởng tiêu cực của sự tồn tại bền bỉ của chủ nghĩa “người da trắng thượng đẳng” trong mối giao quan giữa chính trị, thực hành, học thuật, nghiên cứu và gây quỹ, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết trong việc đặt trọng tâm vào sự ảnh hưởng của Châu Á đối với sức khỏe toàn cầu. 

🔹 Giáo sư Andrea Major, Giảng viên môn Lịch sử Thuộc địa 

Giáo sư Andrea Major sẽ chia sẻ về chủ đề “Trên những Quy chuẩn của Thời gian: Luận bàn về chủ nghĩa Đế quốc trong Lịch sử Anh Quốc giữa Thế kỷ 19”. Những dự án nghiên cứu gần đây của bà tập trung vào mối quan hệ giữa phong trào chống chế độ nô lệ tại Anh và sự bành trướng của chủ nghĩa đế quốc và bóc lột tại Ấn Độ, hướng đến làm rõ sự ảnh hưởng của các phong trào phản chế độ nô lệ ở phương Tây đối với sự ra đời ra chế độ đế quốc tại phương Đông. 

⏰Thời gian: 10:00 – 12:00, ngày 15/09/2022 (Giờ Việt Nam)

📍 Tham gia sự kiện tại: Phòng học 01, Tầng 2, Đại học Fulbright Việt Nam, 105 Tôn Dật Tiên, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh