News

Academia Talk: STEM Majors — Unraveling the STEM Journey

image

Recently, Fulbright University Vietnam’s Career Services team took a giant leap in bridging the gap between academia and industry with the “Academia Talk: STEM Majors”. This event, part of the renowned Academia Talk series, saw the participation of 71 undergraduate students, eager to learn more about career paths and graduate programs in STEM. The “Academia Talk: STEM Majors” wasn’t just another academic session but a platform that fostered a closely-knit Fulbright community, sharing experiences, and discussing opportunities in STEM fields.

academia-talk-stem-majors

Recently, Fulbright University Vietnam’s Career Services team took a giant leap in bridging the gap between academia and industry with the “Academia Talk: STEM Majors”

The event was divided into two enlightening sessions, “Sharing the journey” and “Table rotation”. During “Sharing the journey”, students got the opportunity to hear from their lecturers representing the four major STEM majors– Integrated Sciences, Human-centered Engineering, Mathematics, and Computer Science. The lecturers shared their motivations, challenges, and advice, painting a holistic picture of the STEM fields for the students.

The “Table rotation” session took the interaction to another level. Students rotated among tables, each representing a specific major in STEM. They posed their specific questions related to their STEM career path, from inquiries about post-graduate programs, career prospects to practical steps for applying to grad schools.

academia-talk-stem-majors

The event was divided into two enlightening sessions, “Sharing the journey” and “Table rotation”.

Reflecting on the “Academia Talk: STEM Majors”, it’s evident that this event was more than a simple discussion. It was an avenue for students to engage, learn, and prepare themselves for their future in the STEM field. We’re excited about the potential of these future STEM leaders and are looking forward to hosting more of such influential events in the future.

Connect with us

facebook

(English below) ASEAN SOCIAL IMPACT PROGRAM 2023 - VÌ MỘT “HÀNH TINH” KHỎE MẠNH HƠN Chương trình ASEAN Social Impact Program 2023 - ASIP (Tác động xã hội ASEAN) đã chính thức khép lại với phần trình bày ý tưởng của các đội thi. Trước ban giám khảo và các nhà tài trợ tài năng...

image

NẾU ĐƯỢC NHẮN NHỦ MỘT ĐIỀU VỚI BẢN THÂN, BẠN SẼ NÓI GÌ? 💛💙 ✨ Bốn năm trước khi mới mười tám đôi mươi, các bạn Khóa 2024 đã trải qua vô vàn cảm xúc khi đặt chân đến Fulbright. Từng dòng tâm sự đó đã được ghi lại trong bức thư các bạn viết cho chính mình ở tương lai, được Fulbright "giữ hộ" trong suốt bốn năm qua. 💌 Giờ đây, khi nhận được bức thư ấy, tân sinh viên năm nào đã sắp trở thành tân cử nhân, với bao bài học, bao kỷ niệm, bao vấp ngã và bao lần khai phóng bản thân. Nhân dịp này, các bạn trẻ cũng muốn gửi gắm đến chính mình những lời nhắn thân thương nhất. Cùng “đột nhập” vào Tuần lễ Tiền tốt nghiệp của Fulbright và chúc mừng Khóa 2024 nhé!

This site uses cookies to provide a better user experience.

Essential cookies are active by default and are necessary for the proper functioning of the website. Analytics cookies gather anonymous information for us to enhance and monitor the site. Performance cookies are employed by third parties to optimize their applications (such as videos and maps) that are embedded within our website. To accept all cookies, click 'I accept.' Alternatively, choose your preferences for analytics and performance cookies, then select 'Close cookie control.'

logo_footer