Mekong Water Challenge

Thử thách Giải quyết vấn đề nước tại Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) – Mekong Water Challenge là một chương trình đổi mới sáng tạo nhằm xác nhằm mục đích (1) nâng cao nhận thức về vấn đề nước tại khu vực ĐBSCL, (2) khuyến khích đổi mới sáng tạo mở – liên kết giữa viện, trường và cộng đồng xã hội tại Việt Nam, và (3) phát triển các giải pháp thực tế/có thể mở rộng để nâng cao khả năng chống chịu cho Cộng đồng ĐBSCL liên quan tới vấn đề thiếu nước.

MWCFeatureSection


Sứ mệnh
 
Chương trình tiên phong được xây dựng thông qua sự hợp tác giữa các trường đại học, viện nghiên cứu và nhóm cộng đồng, nhằm thử nghiệm giải quyết các vấn đề về nước ở ĐBSCL trong vòng 3 tháng bằng cách tiếp cận với 3 ngyên tắc: (1) Áp dụng kiến thức đa ngành, (2) Lấy con người làm trung tâm, và (3) Đổi mới sáng tạo.

Chương trình ươm tạo
 
Bao gồm: (1) Đào tạo tổng hợp về mô hình và công cụ ĐMST, (2) Huấn luyện, cố vấn và chuyên đề chuyên sâu 02 tuần/lần, (3) thực địa tìm hiểu vấn đề; (4) thử nghiệm giải pháp.
 
 
 
 
 

Giải thưởng

Tổng giải thưởng lên đến 10.000 USD cho 3 đội có giải pháp công nghệ hoặc kinh doanh đột phá để nâng cao môi trường sống và thúc đẩy tính bền vững của ĐBSCL. Giải thưởng sẽ được trao tại Buổi thuyết trình cuối Chương trình Ươm tạo.
 
 
 

Vì sao cần giải quyết vấn đề nước tại ĐBSCL?

 • ĐBSCL có diện tích hơn 39.000 km² và là nơi sinh sống của hơn 20 triệu người dân.
 • Các vấn đề liên quan đến nước đang ảnh hưởng đến 165.000 hộ gia đình và 29.000 ha đất nông nghiệp ở ĐBSCL.
 • Trong suốt mùa khô, ĐBSCL bị thiếu hụt lên đến 10 tỷ m3 nước, ảnh hưởng trầm trọng đến đời sống sinh hoạt và sản xuất của người dân.

Đối tượng tham gia Chương trình


Sinh viên đại học

Bao gồm sinh viên đại học ở: Fulbright, Cần Thơ, TP HCM, và các trường ở ĐBSCL,…
 
 


Nhà nghiên cứu

Trong các lĩnh vưc liên quan đến môi trường, đặc biệt ở ĐBSCL
 
 
 


Nhóm cộng đồng

Bao gồm các nhóm đoàn thanh niên, hội phụ nữ, tổ chức phi lợi nhuận, cộng đồng dân cư,…mong muốn giải quyết vấn đề về nước tại ĐBSCL.

Lịch trình

 • 06 – 25 Tháng 6

  Thành lập Đội thi

  Chuỗi webinar khởi động Chương trình
  Tìm kiếm đội thi (3-5 thành viên/đội)
 • 6 Tháng 7

  Thông báo kết quả

 • 11 Tháng 7 – 06 Tháng 8

  Giải quyết vấn đề

  Huấn luyện năng lực
  Thực địa tìm hiểu vấn đề
 • 08 Tháng 8 – 14 Tháng 9

  Thiết kế mẫu thử nghiệm

  Thiết kế mẫu thử nghiệm
  Chương trình đào tạo cách tuần
  Cố vấn 1:1 với chuyên gia
 • 01 – 23 Tháng 9

  Thử nghiệm

  Thực địa thử nghiệm giải pháp
  Thuyết trình báo cáo
 • 06 Tháng 10

  Trình bày giải pháp

  Thuyết trình chung kết
  Trao giải

Các cột mốc sắp tới

05 tháng 6
Mở đơn đăng ký

06 tháng 6
Lễ khởi động Chương trình
Webinar 1: Thực trạng vấn đề nước tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long

06 – 16 tháng 6
Chuỗi webinar về vấn đề nước tại ĐBSCL

Bạn muốn đóng góp vào giải quyết vấn đề về nước tại ĐBSCL?

MWCSponsorSection

Đơn vị chủ trì
Đơn vị tổ chức

Nhà tài trợ