20 Tháng năm, 2019

Trường Fulbright tư vấn phát triển TP.HCM trở thành trung tâm tài chính quốc tế

20 Tháng năm, 2019

Với hợp đồng ký kết với Công ty Đầu tư vốn Nhà nước TP.HCM (HFIC), Trường Chính sách công và Quản lý Fulbright sẽ là đơn vị tư vấn và thực hiện nghiên cứu khả thi cho đề án phát triển TP.HCM trở thành trung tâm tài chính quốc tế.

Theo hợp đồng ký kết hôm 9/5 giữa hai bên, nhóm nghiên cứu Trường Fulbright sẽ đánh giá tổng thể về vị thế hiện tại của thành phố để từ đó gợi ý định hướng chính sách, chương trình hành động cụ thể để thực hiện thành công dự án này. 

Thành phố Hồ Chí Minh luôn giữ vị thế đầu tầu kinh tế nói chung và vai trò trung tâm tài chính quốc gia. Tuy vậy, đến nay, TP.HCM vẫn chưa phát triển thành một trung tâm tài chính quốc tế (toàn cầu hay khu vực). Trong khi đó, nhiều nền kinh tế trong khu vực đều có các thành phố lớn của mình được xác định là trung tâm tài chính quốc tế.

 

Related Articles

Đăng ký thông tin