15 Tháng chín, 2018

Tôi có một giấc mơ

15 Tháng chín, 2018

Tôi có một giấc mơ

Một bài ca để hát

Giúp tôi đương đầu với mọi thứ

Nếu bạn nhìn thấy điều kì diệu trong câu chuyện cổ tích

Bạn có thể nắm vững lấy tương lai thậm chí khi bạn thất bại…

Tiết mục trình diễn của 54 sinh viên Năm học Đồng kiến tạo tại Lễ khai giảng đầu tiên:

 

Đăng ký thông tin