05 Tháng mười một, 2018

Tiết học mô phỏng thực tế tại Fulbright

05 Tháng mười một, 2018

Một trong những bản sắc của chương trình đào tạo tại Trường Chính sách Công và Quản lý Fulbright là chương trình học luôn gắn liền với thực tiễn và học viên được tiếp cận với nhiều nguồn tri thức khác nhau không chỉ từ giảng viên mà còn từ các chuyên gia trong ngành.

Ngoài việc học các tri thức trong sách vở, học viên được tạo điều kiện tìm hiểu và thảo luận những vấn đề có tính thời sự thu hút sự chú ý của dư luận xã hội tại thời điểm hiện tại.

Để thực hiện được mục tiêu này, ban giảng viên của trường đã phát triển các bài tập mô phỏng tình huống giúp học viên trải nghiệm cảm giác làm việc trong các cơ quan công và hiểu rõ các quy trình công.

Vào ngày 20/10 vừa qua, trong khuôn khổ môn Luật và Chính sách công của khóa MPP 20, Ban giảng viên cùng các học viên đã thực hiện 2 buổi mô phỏng.

Buổi mô phỏng tình huống thứ nhất thảo luận chính sách tại địa phương, cụ thể là buổi họp tham vấn của Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về nghị quyết đầu tư nhà hát Thủ Thiêm với sự tham gia của các bên liên quan dưới sự chủ trì của Hội đồng nhân dân thành phố.

Trong buổi mô phỏng này có sự tham gia chia sẻ thông tin từ giám đốc Trần Vương Thạch, giám đốc nhà hát giao hưởng TP.HCM.

Buổi mô phỏng tình huống giải trình tại một Ủy ban của Quốc hội về chính sách đổi đất lấy hạ tầng của các dự án BT với sự tham gia của các bên liên quan: địa phương, nhà đầu tư, chính phủ và các bộ, v.v. được Ủy ban thường vụ Quốc hội tổ chức.

Trong buổi mô phỏng này có sự tham dự và chia sẻ thực tiễn từ Tiến sĩ Nguyễn Sĩ Dũng, nguyên phó chủ nhiệm văn phòng Quốc hội.

Từ hai buổi mô phỏng này, các học viên đặt bản thân vào các vị trí khác nhau trong xã hội, đóng những vai với các góc nhìn và quyền lợi khác biệt.

Từ đó, các học viên học cách nhìn nhận vấn đề chính sách công ở nhiều góc độ, điều hòa lợi ích của các bên liên quan khi hướng đến một nền quản trị quốc gia hiệu quả.

(Buổi mô phỏng là một phần của Chương trình MPP chuyên ngành Lãnh đạo & Quản lý, chỉ phục vụ mục đích đào tạo, không có sự tham gia của báo chí và nội dung của buổi họp không công khai).

 

Related Articles

Đăng ký thông tin