02 Tháng ba, 2018

Tiến sĩ Aaron Anderson và Tiến sĩ Nguyễn Nam gia nhập đội ngũ giảng viên Fulbright

02 Tháng ba, 2018

Tiến sĩ Aaron Anderson là một học giả quốc tế với kinh nghiệm giảng dạy tại trường American University ở Phnom Penh, Campuchia; trường Podomoro University ở Jakarta, Indonesia; và gần đây nhất là Học viện Kỹ thuật New York trực thuộc Trường Đại học Truyền thông Trung Quốc tại Bắc Kinh.

Tiến sĩ Anderson đã thực hiện nhiều nghiên cứu trong lãnh vực văn học và điện ảnh thế giới đương đại. Trong các khoá học, ông đưa ra nhiều thử thách cho học sinh và khuyến khích họ suy nghĩ về bản thân, cũng như thế giới xung quanh họ qua văn học, phim ảnh, diễn văn trước công chúng, và những tình huống đương đại.

Anderson hy vọng sẽ tiếp tục nghiên cứu và giảng dạy các bộ môn bao gồm phương pháp viết L2, văn học, và thuyết phản biện, văn hoá đại chúng của Đông Nam Á và những ảnh hưởng từ thần thoại, tôn giáo, và hậu thực dân, cũng như văn hoá đường phố đại chúng được thể hiện qua nhạc punk, hip hop, và nghệ thuật đường phố.

Tiến sĩ Anderson nhận bằng Tiến sĩ ngành Văn học từ Trường Đại học California tại San Diego; bằng Thạc sỹ ngành Văn học và bằng Cử nhân ngành Văn học, Điện ảnh và Phương tiện truyền thông số tại Trường Đại học California tại Santa Cruz.

Trước khi gia nhập Đại học Fulbright, Tiến sĩ Nguyễn Nam là Giảng viên của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn (ĐHKHXH&NV), Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh từ năm 1986. Ông cũng từng giữ chức Chủ nhiệm Bộ môn Đông Á học (1993-1994), và Bộ môn Trung Quốc học (2010-2012) của Trường ĐHKHXH&NV.

Trong những năm 1986 đến 1994, ông là Giảng viên Văn học Việt Nam cổ cận đại và Tiếng Việt tại Đại học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh. Ông cũng dạy về các hệ thống văn tự ở Việt Nam thời cổ cận đại, bao gồm văn ngôn Hán văn Việt Nam và chữ Nôm.

Sau khi nhận bằng Thạc Sỹ chuyên ngành Đông Á học và bằng Tiến Sĩ chuyên ngành Ngôn ngữ và Văn minh Đông Á (EALC) tại trường Đại học Harvard năm 1996 và 2005, ông phụ trách Quản lý Chương trình Tiến sỹ của Viện Harvard-Yenching (HYI) từ năm 2004 đến 2010.

Ông cũng là Giáo viên chữ Nôm của chương trình Học tập độc lập của Khoa EALC, Đại học Harvard trong các năm học 1999-2000 và 2007-2008.

Trong bộ sách Phiên dịch học lịch sử – văn hóa: Trường hợp Truyền kỳ mạn lục do Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh xuất bản năm 2002, ông khảo sát những vấn đề phiên dịch liên quan đến việc lưu truyền và tiếp nhận văn bản trong những bối cảnh lịch sử và văn hoá cụ thể.

Tiến Sĩ Nguyễn Nam đã từng thực hiện khá nhiều nghiên cứu tại các nước Đông Á như Nhật Bản (với tư cách học giả tham vấn của Hiệp hội Thúc đẩy Phát triển Khoa học Nhật Bản năm 2016-2017), và Đài Loan (với vai trò nghiên cứu sinh/Học giả tham vấn của Trung tâm Hán học Đài Loan trong những năm 1999 và 2011).

Ông được mời giảng dạy tại Khoa Ngôn ngữ và Văn hoá Đông Nam Á, thuộc Viện nghiên cứu Á – Phi, Đại học Hamburg vào mùa hè năm 2013. Ông cũng là giảng viên Chương trình Lưu học của sinh viên Mỹ thuộc Đại học Loyola Chicago ở Thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2012.

Trọng tâm nghiên cứu của ông bao gồm văn học so sánh (chủ yếu về văn học Đông Á), phiên dịch học, và cải biên học. Ông hiện cũng là Cộng tác viên của Viện Harvard-Yenching.

Đăng ký thông tin