• Đại Học

Vũ Minh Hoàng

Giảng viên Thỉnh giảng về Lịch sử và Việt Nam học

Nghiên cứu sinh Tiến sĩ Vũ Minh Hoàng gia nhập đội ngũ Fulbright với vai trò Giảng viên Thỉnh giảng về Lịch sử và Việt Nam từ kỳ học mùa Xuân năm 2021. Vũ Minh Hoàng đang hoàn thành nghiên cứu Tiến sĩ về Lịch sử tại Đại học Cornell, Hoa Kỳ, một trong các trường thuộc nhóm Ivy League danh tiếng. Lĩnh vực nghiên cứu của Minh Hoàng xoay quanh lịch sử quan hệ ngoại giao Việt Nam và Châu Á-Thái Bình Dương thế kỷ 20, bao gồm an ninh quốc gia và khu vực, kinh tế, vấn đề diệt chủng, lợi ích và hình thành bản sắc.

Trước đó, Minh Hoàng tốt nghiệp Cử nhân loại Xuất sắc (First Class Honours) tại Học viện Kinh tế và Chính trị London, với Giải thưởng Stevenson dành cho Luận văn Lịch sử có số điểm cao nhất. Những bài thuyết trình của Minh Hoàng tại các hội thảo quốc tế về chuyên ngành Châu Á học và nạn diệt chủng được cộng đồng chuyên môn đánh giá cao. Vũ Minh Hoàng từng có thời gian làm việc tại Học viện Ngoại giao Việt Nam trong vai trò thiết kế và giảng dạy khóa học mùa hè về chính sách ngoại giao Hoa Kỳ và an ninh quốc tế. Minh Hoàng thông thạo 5 ngôn ngữ, bao gồm tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Trung phổ thông, tiếng Pháp và tiếng Khmer.

Đến với Đại học Fulbright Việt Nam, Minh Hoàng mong muốn kết hợp những yếu tố tối ưu nhất từ hai nền giáo dục Anh Quốc và Hoa Kỳ để góp phần xây dựng những khóa học có chiều sâu về Lịch sử quốc tế, Quan hệ Quốc tế và Đông Nam Á. Trong học kỳ đầu tiên năm học 2020-2021 tại Fulbright, Vũ Minh Hoàng giảng dạy các lớp học cho sinh viên hệ Cử nhân theo hình thức trực tuyến và trực tiếp đứng lớp vào kỳ học mùa Xuân năm 2021.

Quay lại