• Ban Quản Lý

Nguyễn Quang Hà

Giám đốc Công nghệ Thông tin

Nguyễn Quang Hà có 20 năm kinh nghiệm làm việc trong nhiều lĩnh vực khác nhau như khách sạn, bán lẻ và giáo dục quốc tế, với kinh nghiệm về hoạch định chiến lược, quản trị chất lượng dịch vụ, lãnh đạo, quản trị thay đổi và khắc phục sự cố.

Là người say mê công nghệ thông tin (IT), năm 1999, Hà bắt đầu với công việc trong lĩnh vực này tại Renaissance Riverside Hotel Saigon, làm việc với nhiều hệ điều hành mạng như Unix, Novell Netware, Windows NT.

Làm việc trong lĩnh vực công nghệ thông tin, Hà quan sát sâu sắc những thay đổi, tác động to lớn được dẫn dắt bởi công nghệ thông tin, làm thế giới gần lại và cuộc sống tốt đẹp hơn. Trong lĩnh vực giáo dục, Hà luôn chủ động tiên phong ứng dụng công nghệ mới nhằm giúp trải nghiệm dạy và học ngày càng tốt hơn.

Nguyễn Quang Hà tốt nghiệp Đại học Ngoại Ngữ và Công Nghệ Thông Tin Thành phố Hồ Chí Minh.

Quay lại