• Đại Học

Nguyễn Minh Quân

Giảng viên Thỉnh giảng về Toán học

Tiến sĩ Nguyễn Minh Quân nhận bằng Tiến sĩ Toán học từ Đại học bang New York tại thành phố Buffalo (SUNY at Buffalo) vào năm 2011. Trước đó, ông nhận bằng Cử nhân Toán-Tin học tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại Học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh. Hiện tại Tiến sĩ Nguyễn Minh Quân đang là giảng viên cơ hữu tại Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh.

Lĩnh vực nghiên cứu của Tiến sĩ Nguyễn Minh Quân bao gồm khoa học tính toán, phương trình sóng, quang học phi tuyến, toán tài chính và thống kê. Các nghiên cứu của ông nhằm tìm hiểu tác động của các quá trình phi tuyến và nhiễu ngẫu nhiên lên sóng soliton truyền tải các chuỗi bit thông tin trong các sợi quang và vi mạch. Với vai trò là trưởng nhóm nghiên cứu, ông đã có ba dự án nghiên cứu được tài trợ bởi Quỹ phát triển Khoa học và Công nghệ quốc gia (NAFOSTED) kể từ năm 2013.

Tiến sĩ Nguyễn Minh Quân đã làm việc với vị trí thỉnh giảng tại nhiều Đại học và Viện nghiên cứu uy tín như Đại học Minnesota (Hoa Kỳ), Viện Khoa học Quốc gia Đài Loan, Đại học Quốc gia Thanh Hoa (Đài Loan), Đại học Bách khoa liên bang Thụy Sỹ vùng Lausanne, VIASM, RMIT Việt Nam. Tiến sĩ Nguyễn Minh Quân sẽ tham gia đội ngũ Fulbright với vai trò Giảng viên thỉnh giảng Toán học.

Quay lại