• Đại Học

Nguyễn Hùng Sơn

Giảng viên Thỉnh giảng về Khoa học Máy tính

Tiến sĩ Nguyễn Hùng Sơn hiện là Giáo sư tại Đại học Tổng hợp Warszawa, Ba Lan. Ông học tập và làm việc tại Ba Lan từ năm 1987 với hai chuyên ngành về Toán Lý thuyết và Tin học.

Lĩnh vực nghiên cứu của ông bao gồm cơ sở lý thuyết và ứng dụng của tập thô, học máy, khai phá dữ liệu, tin sinh học, tính toán mềm, và các hệ thống đa tác tử… GS TS Nguyễn Hùng Sơn là tác giả của hơn 140 bài báo khoa học – hơn 25 bài trong 5 năm gần đây – được xuất bản trong nhiều đầu sách, tập san và công bố tại các hội thảo quốc tế. Ông là thành viên Ban Biên tập của nhiều tạp chí khoa học uy tín như “Fundamenta Informaticea”, “Transactions on Rough sets”, “Data Mining and Knowledge Discovery”, “Computational Intelligence”, “Applied Intelligence” …, đồng thời là Trưởng ban Chương trình của nhiều hội thảo quốc tế.

Trong 10 năm gần đây, GS TS Nguyễn Hùng Sơn tham gia 7 đề tài nghiên cứu khoa học và ứng dụng của Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Quốc gia Ba Lan và Liên minh châu Âu, trong đó có 5 đề tài ông đảm nhiệm cương vị phụ trách đề tài. Ngoài ra, Tiến sĩ Hùng Sơn cộng tác với nhiều đơn vị khoa học trong nước như Viện Nghiên cứu Cao cấp về Toán, Đại học Quốc gia Hà nội, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh và Đại học Duy Tân Đà nẵng. Ông đang phụ trách hướng dẫn một số nghiên cứu sinh Tiến sĩ và tham gia 1 đề tài cấp Nhà nước của Việt Nam (Dự án FIRST).

Nguyễn Hùng Sơn từng đạt giải Nhì cuộc thi Toán Quốc tế, được trao tặng Giải thưởng của Hiệu trưởng Đại học Tổng hợp Warszawa về thành tích nghiên cứu khoa học, 3 lần nhận giải thưởng Bài báo Xuất sắc nhất Hội nghị (Best Paper Award) và là Thành viên danh dự của Hội Lý thuyết Tập thô Quốc tế.

GS TS Nguyễn Hùng Sơn sẽ gia nhập Đại học Fulbright với vai trò Giảng viên Thỉnh giảng về Khoa học Máy tính từ kỳ học mùa Xuân năm học 2020-2021.

Quay lại