• Đại Học

Lương Ngọc Trâm

Giảng viên về Truyền thông và Nghệ thuật và Xã hội học

Email: tram.luong@fulbright.edu.vn

Lĩnh vực quan tâm: Nhân học Văn hóa Xã hội, Nghiên cứu Thị giác, Làm phim về Dân tộc học

Bằng cấp: Tiến sĩ, Đại học Yale, Hoa Kỳ năm 2022

Tiểu sử:

Lương Ngọc Trâm là nhà nghiên cứu nhân học thị giác và mỹ thuật đa phương tiện. Luận án tiến sĩ của cô nghiên cứu về mối quan hệ liên sắc tộc giữa người Khmer và người Việt xuyên suốt những giai đoạn lịch sử khác nhau của Campuchia.

Ngọc Trâm nghiên cứu nghệ thuật sâu rộng cả trong bối cảnh đương đại và học thuật. Những nghiên cứu của cô đã được trình bày tại một số hội nghị quốc tế như Hội nghị Nghiên cứu Châu Á tại Nhật Bản và Châu Á trực quan hóa tại Trường Nghiên cứu Phương Đông và Châu Phi học, Đại học London, Anh Quốc. Đồng thời các công trình nghiên cứu của cô cũng được xuất bản trên các tập san nghiên cứu như Journal of Peasant Studies, Anthropology Now, và On Our Times–The Digital Journal of Times Museum.

Bộ phim đầu tay của cô mang tên “Elegy for the time being (tạm dịch: Khúc ta thán thời đại)” là bộ phim tài liệu thử nghiệm xoay quanh những tác động lâu dài từ những cuộc xung đột trong quá khứ lên các thế hệ nghệ sĩ người Việt và học giả Hoa Kỳ, kết hợp nghiên cứu dân tộc học với cách thể hiện mang tính nghệ thuật. Bộ phim nhận được đánh giá tích cực tại nhiều liên hoan phim quốc tế như Liên hoan Phim Tài liệu New Haven tại New Haven, Connecticut, Liên hoan phim DocFest tại Hà Nội và Liên hoan phim Ethnografilm tại Paris. Ngoài ra, bộ phim còn được công chiếu đặc biệt tại Đại sứ quán Mỹ ở Hà Nội năm 2017.

Các bộ môn giảng dạy:

  • Giới thiệu về Nghiên cứu Thị giác
  • Giới thiệu về Lịch sử và Lý luận Nhiếp ảnh
  • Các phương pháp Nghiên cứu Dân tộc học
  • Văn hóa và Xã hội Việt Nam hiện đại

Một số nghiên cứu nổi bật:

Luong, Tram. 2020. “Covid-19 Dispatches from Ho Chi Minh City, Vietnam.” Anthropology Now 12 (1): 45-49. https://doi.org/10.1080/19428200.2020.1761209

Luong, Tram. 2021. “Breathless: On the Political Conditions of Breathing in the Time of Racialized Subjectivity.” On Our Times – the Digital Journal of Times Museum, volume 2.

Luong, Tram. 2021. “Something in the Water: Towards a Symbolic History of Otherness in Chrouy Changvar, Cambodia.” In Zucker, Eve Monique, and Ben Kiernan, eds. Political Violence in Southeast Asia since 1945: Case Studies from Six Countries. 1st edition. Milton Park, Abingdon, Oxon; New York, NY: Routledge.

Luong, Tram. 2022. “Feral atlas: The more-than-human Anthropocene, 2020, Edited by Anna L. Tsing, Jennifer Deger, Alder Saxena Keleman, and Feifei Zhou. A Stanford Digital Project. ISBN: 9781503615045.” The Journal of Peasant Studies, July 23, 1–4. https://doi.org/10.1080/03066150.2022.2092696.

Quay lại