• Ban Quản Lý

Steve Paris

Giám đốc phụ trách Đời sống Sinh viên

Steve đã trải nghiệm những công việc rất khác nhau, từ một kĩ sư điện tử, kỹ thuật phần mềm, chuyên gia khí tượng học, kinh doanh, khởi nghiệp, giảng viên đại học cho tới những hoạt động gần đây nhất là xây dựng và phát triển các chương trình hỗ trợ sinh viên thành công. Đó cũng là mục tiêu của Fulbright: chuẩn bị hành trang cho sinh viên để thích ứng và thành công trong những con đường nghề nghiệp đa dạng.

Steve gia nhập Fulbright sau vài năm làm việc tại RMIT Việt Nam. Ông bắt đầu công việc ở đó trong vai trò là giáo viên về công nghệ và quản lý thông tin, sau đó ông chuyển sang phụ trách công tác quản lý sinh viên và triển khai các dịch vụ hỗ trợ sinh viên.  Steve đảm nhận vai trò quản lý sinh viên vào thời điểm RMIT Việt Nam mở rộng quy mô từ 100 lên đến 1000 sinh viên.

Trước khi đến Đông Nam Á, Steve đã giữ một số vị trí ở New Zealand trong những lĩnh vực giao thoa giữa công nghệ và truyền thông, chủ yếu là phát triển hệ thống và phần mềm. Ở đó, Steve từng làm việc cho đài truyền hình quốc gia, trung tâm dự báo thời tiết, các công ty dịch vụ máy tính cũng như tham gia đồng sáng lập một số công ty công nghệ.

Những cơ hội mới đã thu hút Steve đến Đông Nam Á phát triển sự nghiệp trong lĩnh vực kinh doanh và đào tạo công nghệ, đầu tiên là kênh Apple ở Thái Lan, Myanmar và Việt Nam, sau đó ông đồng sáng lập và quản lý một công ty phát triển phần mềm thuê ngoài tại Việt Nam.

Steve cũng tự hào khi được làm việc trong Ban Cố vấn của tổ chức Từ thiện Loreto Kids tại Việt Nam.

Steve có bằng cử nhân về khoa học máy tính và thiết bị điện tử, và bằng thạc sĩ về quản lý và lãnh đạo giáo dục. Cuộc sống cần sự cân bằng, và Steve thấy rằng việc sáng tạo món ăn, nấu nướng và chụp ảnh những món ăn truyền cảm hứng cho ông rất nhiều. Đôi khi những người khác cũng thích chúng.

Quay lại