09 Tháng mười, 2018

Khuôn viên Đại học Fulbright Việt Nam tại Quận 7

09 Tháng mười, 2018

Cresent Plaza tại Phú Mỹ Hưng, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh là “nhà” của Đại học Fulbright Việt Nam trước khi Trường hoàn tất xây dựng trụ sở chính ở Quận 9 và khai trương trong vài năm tới.

Cơ sở đào tạo này chính thức hoạt động từ năm học 2018-2019 phục vụ chung cho cả hệ Cử nhân và Thạc sỹ.

Trước đó, chương trình giảng dạy Kinh tế Fulbright (FETP)- tiền thân của Đại học Fulbright Việt Nam hoạt động tại cơ sở đào tạo Võ Thị Sáu, quận 3.

Kéo dài hơn 20 năm, campus Võ Thị Sáu chứng kiến bước phát triển lịch sử của FETP đến trở thành Trường Chính sách công và Quản lý Fulbright – Đại học Fulbright Việt Nam.

Đăng ký thông tin