15 Tháng mười hai, 2018

Hội thảo thường niên của Hiệp hội Hành chính công Hàn Quốc

15 Tháng mười hai, 2018

Từ ngày 14-15/12/2018, Tiến sĩ Yooil Bae, Giảng viên Trường Chính sách công và Quản lý Fulbright đã tham dự và thuyết trình tại Hội thảo thường niên của Hiệp hội Hành chính công Hàn Quốc ở Seoul.

Bài thuyết trình của Tiến sĩ Yooil tập trung vào sự chuyển biến gần đây trong khung phân tích quản trị so sánh “bên trong quốc gia” của giới học thuật quốc tế và ý nghĩa của xu thế này đối với lĩnh vực nghiên cứu phân cấp (decentralization) ở Hàn Quốc.

Ngoài ra, ông cũng chuẩn bị xuất bản quyển sách có tựa đề “Dân chủ Địa phương Kép ở Hàn Quốc: Ý tưởng, Thể chế và các dạng thức phân cấp” (ngôn ngữ Hàn Quốc, năm 2018).

Quyển sách đánh giá và thuật lại quá trình phát triển của mối quan hệ giữa chính quyền trung ương và địa phương ở Hàn Quốc từ góc độ so sánh.

 

Related Articles

Đăng ký thông tin