25 Tháng bảy, 2018

Giám đốc Điều hành BCG gia nhập Hội đồng Tín thác của Fulbright

25 Tháng bảy, 2018

Đại học Fulbright thông báo về việc ông Chris Malone, Giám đốc Điều hành của Boston Consulting Group (BCG) gia nhập Hội đồng Tín thác của Trường.

Ông Chris Malone bắt đầu gắn kết với Đại học Fulbright Việt Nam khi BCG lần đầu tiên tư vấn về mô hình hoạt động của Fulbright cũng như tư vấn tài chính, giúp xác định chiến lược cho các quyết định quan trọng bao gồm tăng trưởng dài hạn, mô hình phân phối và đầu tư công nghệ thông tin.

Ông Chris hiện đang làm việc ở văn phòng BCG tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Ông gia nhập công ty tư vấn này vào tháng 11 năm 2015 với hơn 20 năm kinh nghiệm làm việc với Chính phủ và lãnh đạo doanh nghiệp ở Trung Đông và Đông Nam Á.

Là một chuyên gia kỳ cựu trong lĩnh vực cạnh tranh và phát triển kinh tế, Chris tư vấn về các vấn đề liên quan đến tăng trưởng kinh tế, chuyển đổi thể chế và chiến lược kinh doanh.

Chris Malone lấy bằng cử nhân tại Đại học Oxford, từng theo học Chương trình Lãnh đạo Điều hành của Trường Kinh doanh London.

Đăng ký thông tin