21 Tháng một, 2019

Giải pháp đảm bảo an ninh năng lượng trong bối cảnh biến đổi khí hậu

21 Tháng một, 2019

Trong khuôn khổ của Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2019, ông Nguyễn Xuân Thành, Giảng viên Trường Chính sách công và Quản lý Fulbright, đã tham dự với tư cách là điều phối viên của phiên thảo luận “Giải pháp đảm bảo an ninh năng lượng trong bối cảnh biến đổi khí hậu”.

Cùng tham dự là đại diện đến từ Bộ Công thương, Bộ Khoa học & Công nghệ, ông Kyle Kelhofer (Giám đốc Quốc gia, IFC, Việt Nam), ông Dương Quang Thành (Chủ tịch EVN), ông John Rockold (Giám đốc Điều hành Amcham Việt Nam, Trưởng nhóm Điện và Năng lượng của Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam), ông Brian Hull (CEO của ABB Việt Nam) và ông Mai Văn Trung (Giám đốc phát triển kinh doanh SolarBK Việt Nam).

Nội dung của phiên thảo luận tập trung vào những giải pháp đa dạng hóa các nguồn năng lượng.

Một số giải pháp quan trọng là (i) sử dụng các công nghệ nhiên liệu sạch, (ii) tập trung vào tiết kiệm và chuyển đổi năng lượng, (iii) tận dụng năng lượng tái tạo. Các tổ chức quốc tế cũng đưa ra cam kết sẽ hỗ trợ Việt Nam với đầu tư vốn trực tiếp, những biện pháp và bảo đảm hạn chế rủi ro và giúp Việt Nam đạt được đóng góp theo như Hiệp ước Paris.

Related Articles

Đăng ký thông tin