30 Tháng năm, 2021

Fulbright công bố chương trình học bổng TPBank STEM và Community Change-Maker

30 Tháng năm, 2021

Đại học Fulbright Việt Nam vui mừng công bố hai chương trình học bổng mới nằm trong nỗ lực thực thi sứ mệnh của Fulbright hỗ trợ các sinh viên của Trường trên hành trình trở thành những học giả độc lập. Các học bổng, có hiệu lực ngay lập tức, sẽ do TPBank và Temasek International tài trợ. Chúng sẽ được trao cho các sinh viên được lựa chọn dưới hình thức các khoản tài trợ cho các dự án chứng minh được trình độ học thuật xuất sắc và/hoặc tác động tích cực đối với cộng đồng. Các khoản tài trợ này sẽ không ảnh hưởng tới các gói hỗ trợ tài chính mà sinh viên đang được nhận.

Việc triển khai hai chương trình học bổng mới này là một bước đi quan trọng trong nỗ lực mở rộng các phương thức hỗ trợ sinh viên của Fulbright,” Giáo sư Jay Siegel, Hiệu trưởng Đại học Fulbright Việt Nam khẳng định. “Đóng góp hào phóng của các đối tác và các nhà tài trợ như TPBank và Temasek đã đem đến những cơ hội để giúp các sinh viên của chúng tôi vươn lên những đỉnh cao mới trong học tập và tạo ra những tác động tích cực trong cộng đồng nơi họ thuộc về.

 

Cụ thể, TPBank sẽ tài trợ cho Học bổng TPBank STEM. Năm sinh viên trong các chuyên ngành STEM bao gồm Kỹ thuật, Khoa học Máy tính, hoặc Khoa học Tích hợp sẽ được cấp các khoản tài trợ để thực hiện các dự án nghiên cứu trong lĩnh vực chuyên ngành họ theo đuổi. Trong khi đó, Temasek là nhà tài trợ đầu tiên cho Học bổng Community Change-Maker (Những người Kiến tạo Thay đổi Cộng đồng). Năm 2021, bốn khoản tài trợ sẽ được trao cho sinh viên hệ cử nhân và học viên của Trường Chính sách Công và Quản lý Fulbright để theo đuổi các dự án đóng góp cho lợi ích của cộng đồng.

Hội đồng xét duyệt học bổng bao gồm các giảng viên, chuyên gia sẽ đánh giá các hồ sơ xin cấp học bổng theo những tiêu chí được định trước và sau đó đề xuất ứng viên lên Hội đồng Điều hành Đại học Fulbright.

Các ứng viên tiềm năng có thể tìm hiểu thêm thông tin về Học bổng TPBank STEM tại đây và Học bổng Community Change-Maker tại đây.

Đại học Fulbright Việt Nam sẽ tiếp tục làm việc với các đối tác để mở rộng số lượng và các hình thức học bổng nhằm giúp các sinh viên có năng lực có thể kiến tạo những thay đổi tích cực trong lĩnh vực của họ và cộng đồng rộng lớn hơn.” Giáo sư Siegel cho biết thêm.

Related Articles

Đăng ký thông tin