Ngày 26 Tháng 11, 2018

Trò chuyện với tác giả Điệp viên Hoàn hảo

Ngày 26 Tháng 11, 2018, 14:00 – 15:30, Đại học Fulbright Việt Nam, Lầu 2, 105 Tôn Dật Tiên, Tân Phú, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh