Ngày 15 Tháng 03, 2019

Series “Diễn giả học thuật” : Matthew McGarvey và chủ đề Doanh nghiệp xã hội

Ngày 15 Tháng 03, 2019, 15:30 – 17:00, Fulbright University Vietnam, 2F, 105 Ton Dat Tien, Tan Phu Ward, District 7, Ho Chi Minh City, Vietnam

Đại học Fulbright Việt Nam trân trọng mời bạn tham dự buổi nói chuyện chuyên đề trong series “Diễn giả học thuật” tháng 3 cùng Matthew McGarvey về chủ đề doanh nghiệp xã hội.

Có nhiều câu hỏi đặt ra như:

Điều gì sẽ xảy ra nếu bền vững có nghĩa là tái tạo thế giới bằng cách tưởng tượng lại cách chúng ta làm kinh doanh? 

Điều gì sẽ xảy ra nếu các công ty tỉ đô tương lai sẽ là những người giải quyết các vấn đề cấp bách nhất của thế giới? 

Điều gì sẽ xảy ra nếu Việt Nam có thể là “nhà” của các công ty này? 

Matthew McGarvey sẽ đề cập về chủ đề thế hệ doanh nghiệp xã hội sẽ định hình thế giới bằng cách giải quyết những thách thức lớn nhất.

Trong buổi này, Matthew sẽ thảo luận về việc triển khai những cách thức mới trong vốn, công nghệ và sáng tạo sẽ thay đổi cách chúng ta sống và làm thế nào những phương pháp tiếp cận tương tự có thể được triển khai ở Việt Nam để tạo ra những công ty có thể “thay đổi cuộc chơi” đủ sức biến đổi thế giới. 

Ngoài ra, Matthew sẽ giới thiệu các mô hình doanh nghiệp xã hội mới đang định hình tương lai của nhân loại, cũng như khám phá những lĩnh vực ở Việt Nam đã chín muồi để triển khai các mô hình này. 

Thông tin sự kiện:

Thời gian: 3:30-5:00, Thứ Sáu, ngày 15 tháng Ba, 2019

Địa điểm: Đại học Fulbright Việt Nam, Tầng 2, 105 Tôn Dật Tiên, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

Đăng ký tham dự: https://bit.ly/2UqqOKM

Matthew là người đồng sáng lập Xylem Capital, một quỹ đầu tư tác động nhắm đến sản xuất nông nghiệp và thực phẩm bền vững ở châu Á. Cùng với việc ra mắt Forbes Media tại Việt Nam, Matthew cũng đã phát triển và ra mắt một trong những doanh nghiệp xã hội hiện đại đầu tiên ở Tây Tạng – trở thành mô hình cho sự phát triển kinh tế địa phương. 

Matthew từng làm việc chặt chẽ với các tập đoàn và tổ chức phi chính phủ trong khu vực và quốc tế về phát triển và đưa ra các chiến lược sáng tạo cho tăng trưởng và sự tác động. Matthew có bằng Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh của Trường Quản lý Sloan tại MIT ( Học viện Công nghệ Massachusetts và bằng cử nhân Triết học tại Đại học Boston.