Ngày 05 Tháng 02, 2018

Tư vấn Chương trình Hỗ trợ Tài chính

Ngày 05 Tháng 02, 2018, 09:00 – 10:00, Fanpage Fulbright University Vietnam

Với các bạn học sinh muốn học một Đại học chất lượng quốc tế của FUV như các Đại học ở nước ngoài, việc theo đuổi một hành trình học với ngân khoản tài chính phù hợp điều kiện tài chính gia đình là một bài toán.

Đó là lý do vì sao FUV thiết lập Chương trình Hỗ trợ Tài chính, theo mô hình của các đại học ở Mỹ, cho phép hỗ trợ các em học sinh đến mức tối đa 100% học phí, tuỳ theo hoàn cảnh gia đình. 

Đây là mô hình lần đầu tiên được du nhập vào Việt Nam và nó khác học bổng ở chỗ không xét duyệt dựa trên học lực mà chỉ xét theo hoàn cảnh kinh tế gia đình.

Thời gian vừa qua đã có nhiều bạn bắt đầu cùng gia đình mở Hồ sơ Hỗ trợ Tài chính. Có nhiều câu hỏi thắc mắc trong quá trình khai đơn.

FUV sẽ online trực tuyến để trả lời các bạn học sinh và PHHS về các câu hỏi liên quan việc mở Hồ sơ Hỗ trợ Tài chính trong tuần tới. Các bạn có thể email hoặc để lại câu hỏi inbox cho FUV. Các chuyên viên tài chính sẽ làm việc cùng bạn và gia đình để hồ sơ nộp đạt hiệu quả.