Ngày 23 Tháng 01, 2018

Ngày hội FUV

Ngày 23 Tháng 01, 2018, 02:30 – 03:00, Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit

Hãy tham gia live chat với Giám đốc Học thuật Đại học Fulbright Việt Nam, Tiến sỹ Ryan Derby-Talbot vào tối thứ Hai, ngày 22/1 lúc 7h30. Đây là cơ hội cuối cùng để các bạn đặt câu hỏi cho Tiến sỹ Ryan về cuộc sống và học tập tại FUV trước khi hồ sơ tuyển sinh năm học Đồng kiến tạo khép lại ngày 1/2.

Hãy để lại câu hỏi trong phần bình luận phía dưới. Tiến sỹ Ryan sẽ cố gắng giải đáp các thắc mắc của bạn!