Ngày 28 Tháng 02, 2019

Hướng tiếp cận mới đối với giáo dục đại học ở Châu Á

Ngày 28 Tháng 02, 2019, 23:00 – 23:00

Đại học Fulbright Việt Nam chính thức tổ chức Hội thảo Học thuật Thường niên đầu tiên với chuyên đề Hướng tiếp cận mới đối với giáo dục đại học ở Châu Á. Thế kỷ 21 đã chứng kiến những bước chuyển mình quan trọng như toàn cầu hóa giáo dục, và sự phát triển của những phương pháp giáo dục và nhận thức luận dựa trên những nghiên cứu xuyên quốc gia và bối cảnh địa phương. Câu hỏi được đặt ra là liệu giáo dục đại học ở Châu Á sẽ thay đổi theo chiều hướng nào. Các yếu tố về chính sách, giáo dục khai phóng, mỹ thuật, giáo dục STEM, và những yếu tố liên quan khác sẽ có vai trò gì trong công cuộc thay đổi nhận thức cá nhân, quốc gia, cũng như của khu vực.

Chúng tôi kính mời các nhà giáo dục, học giả, nhà nghiên cứu, sinh viên cao học, các chuyên gia đầu ngành, cũng như những cá nhân khác cùng Đại học Fulbright Việt Nam trao đổi thêm về chủ đề này bằng cách gửi bài tóm tắt nội dung nghiên cứu về cho chúng tôi. Hội đồng khoa học sẽ chọn lựa nội dung phù hợpvà sẽ mời diễn giả tham gia trình bày và thảo luận tại Hội thảo học thuật vào ngày 20-21 tháng Tư năm 2019 tại Đại học Fulbright Việt Nam.

Đề tài nghiên cứu có thể bao gồm:

 • Những vấn đề lớn khi triển khai giáo dục khai phóng ở Châu Á
 • Khoa học kỹ thuật trong giáo dục khai phóng
 • Chính sách và thực tiễn trong giáo dục đại học
 • Nghiên cứu khoa học nhận thức trong giáo dục đại học
 • Phương pháp giảng dạy Văn học đương đại, Mỹ thuật, và Điện ảnh ở Châu Á
 • Yếu tố truyền thống và hiện đại trong giáo dục đại học
 • Hướng đánh giá các phương pháp mới
 • Liên ngành và đa ngành
 • Phương pháp tích hợp Mỹ thuật và Kỹ thuật
 • Phòng học cũng là phòng thí nghiệm
 • Không gian đại học
 • Sức khỏe tâm thần trong giáo dục đại học
 • Phương pháp truyền đạt ý thức bảo tồn sinh thái

Với hỗ trợ tài chính từ Công ty TNHH Nước Giải khát Coca-Cola Việt Nam và Đại học Fulbright Việt Nam, hội thảo sẽ hỗ trợ một phần chi phí đi lại và ăn ở cho diễngiả có chủ đề nghiên cứu được chấp thuận trình bày và thảo luận tại buổi Hội thảo học thuật. Ngoài ra, Đại học Fulbright Việt Nam cũng sẽ hỗ trợ tác giả xuất bản bài nghiên cứu trên những tạp chí nghiên cứu uy tín trong khu vực sau hội thảo.

Hạn chót nhận tóm tắt đề tài nghiên cứu vào ngày 28 tháng Hai năm 2019. Đề tài nghiên cứu sẽ được đánh giá theo hình thức cuốn chiếu.

Để biết thêm thông tin và nộp tóm tắt đề tài nghiên cứu, xin vui lòng truy cập website: https://conference.fulbright.edu.vn

Mọi thắc mắc xin vui lòng gửi về email: conference2019@fulbright.edu.vn.