Ngày 22 Tháng 02, 2019

Chat với Nhà quản lý – Đường tới thành công

Ngày 22 Tháng 02, 2019, 16:15 – 18:15, Đại học Fulbright, 105 Tôn Dật Tiên, Phú Mỹ Hưng, Quận 7, T.PHCM

Trong năm 2019, Đại học Fulbright mở một diễn đàn nghề nghiệp với sự tham gia của các CEO, nhà quản lý của các tập đoàn, công ty quốc tế uy tín toàn cầu và Việt Nam trao đổi trực tiếp với sinh viên.

Đây là diễn đàn mở độc nhất tại Fulbright, tạo cơ hội cho các sinh viên thiết lập kênh trao đổi, nghe tư vấn trực tiếp từ các nhà quản lý doanh nghiệp về những định hướng nghề nghiệp trong tương lai.

Số đầu tiên ra mắt là số đặc biệt với sự tham dự của 4 nhà quản lý, CEO của các công ty tư vấn uy tín trên thị trường hiện nay:

• Bà Shuyin Tang – Partner quỹ tài chính Patamar Capital khu vực Mekong
• Bà Mai Nguyễn – Giám đốc điều hành Navigos Search Việt Nam
• Ông Chris Malone – Giám đốc điều hành công ty Tư vấn Chiến lược BCG khu vực Thái Bình Dương
• Ông Lukasz Roszczyc – Giám đốc điều hành Publicis One/Leo Burnet

Thời gian: Thứ Sáu, 22.2.2019

4:15 pm – 6:15 pm

Địa điểm: Đại học Fulbright, 105 Tôn Dật Tiên, Phú Mỹ Hưng, Quận 7, T.PHCM