• image

Ấn phẩm Khởi nghiệp và Sáng tạo

CEI mong muốn đem đến các ấn phẩm với nội dung tiên phong về khởi nghiệp và sáng tạo nhằm xây dựng một chuẩn mực khởi nghiệp mới tại Việt Nam và cập nhật thông tin về hệ sinh thái khởi nghiệp. Ấn phẩm này hướng tới khơi  mở các cuộc đối thoại và thảo luận về khởi nghiệp. Ấn phẩm sẽ bao gồm các bài phỏng vấn, bài viết chuyên sâu, các bài xã luận kết hợp với chuyên mục phát thanh.

Hiện tại, CEI đang triển khai chuỗi phỏng vấn với các nhà sáng lập của những công ty khởi nghiệp lớn tại Việt Nam.