18 Tháng bảy, 2018

Video: Trò chuyện với Tiến sĩ Ed Malesky từ Đại học Duke

18 Tháng bảy, 2018

Mùa hè này, Trường Chính sách công và Quản lý Fulbright đón chào Tiến sĩ Ed Malesky, Đại học Duke – Hoa Kỳ sang làm việc.

Tiến sĩ Ed Malesky tư vấn cho trường về việc giảng dạy môn học Đánh giá Chính sách. Ông cùng đứng lớp với giảng viên của Đại học Fulbright, Tiến sĩ Lê Việt Phú để trao đổi kinh nghiệm giảng dạy cho các học viên Việt Nam.

Đây là một hoạt động thường xuyên của Trường Chính sách công và Quản lý Fulbright. Đó là mời các giảng viên là các học giả, Giáo sư, Tiến sĩ hàng đầu của các trường Đại học ở Mỹ sang trao đổi các kỹ thuật giảng dạy, nội dung các môn học.

Hoạt động là nỗ lực không ngừng nâng cấp chất lượng giảng dạy của trường nói chung và đội ngũ giảng viên nói riêng theo chuẩn mực chất lượng quốc tế.

Đăng ký thông tin