21 Tháng tám, 2019

Video: Lễ tốt nghiệp Khoá Thạc sĩ đầu tiên của Fulbright

21 Tháng tám, 2019

Trường Chính sách công và Quản lý Fulbright, đơn vị học thuật đầu tiên của Đại học Fulbright vừa tổ chức lễ tốt nghiệp cho học viên khóa Thạc sĩ Chính sách công 2017-2019 (MPP19). MPP19 cũng là khóa học viên tốt nghiệp đầu tiên của Đại học Fulbright Việt Nam kể từ khi thành lập và đi vào hoạt động từ năm 2017.

Đăng ký thông tin