Sử dụng công cụ dưới đây để ước lượng chi phí học tập một năm tại Fulbright.
Kết quả của tính toán nhằm giúp ứng viên và gia đình tham khảo để hình dung ra bức tranh chung về các loại chi phí khi theo học chương trình Cử nhân tại Fulbright.

Hỗ trợ tài chính - Học phí

Chọn số phần trăm Hỗ trợ Tài chính cho Học phí mà bạn được nhận

Hỗ trợ tài chính - Phí Ký túc xá

Chọn số phần trăm Hỗ trợ Tài chính cho phí ký túc xá mà bạn được nhận

Học bổng - Học phí

Chọn số phần trăm Học bổng cho Học phí mà bạn được nhận

Bảo hiểm Sức khỏe và Tai nạn

Sinh viên ở ký túc xá sẽ mua bảo hiểm Sức khỏe và Tai nạn. Chọn 1 trong 3 tùy chọn sau:

Chi phí ăn uống

Ước tính chi phí ăn uống như: siêu thị, nhà hàng, cà phê...

Chi phí cá nhân

Ước tính chi phí cá nhân như: mua sắm, hoạt động giải trí, chăm sóc sức khỏe... 

Chi phí di chuyển

Ước tính chi phí di chuyển như: Xe buýt, taxi, xăng dầu...

Các chi phí khác

Ước tính các chi phí khác chưa bao gồm ở trên

Ước tính chi phí một năm tại Fulbright

Chương trình Đại học tại Fulbright kéo dài 4 năm. Học phí và phí sinh hoạt trong một năm như sau:

Khám phá tương lai đang chờ
đón bạn ở Fulbright

Tìm hiểu cách nộp đơn

Trang web này sử dụng cookies để cung cấp trải nghiệm người dùng tốt hơn.

Các cookies cần thiết (Essential Cookies) được mặc định và là cơ sở để trang web hoạt động chính xác. Cookies phân tích (Analytics cookies) thu thập dữ liệu ẩn danh để cải thiện và theo dõi website. Cookies hiệu suất (Performance cookies) được sử dụng bởi bên thứ ba để tối ưu hóa các ứng dụng (như video và bản đồ) được tích hợp trong trang web của chúng tôi. Để chấp nhận tất cả cookies, vui lòng bấm vào 'Tôi chấp nhận.'

logo_footer