08 Tháng hai, 2022

Trường Fulbright hoàn thành dự án định hướng phát triển kinh tế cho tỉnh Hậu Giang

08 Tháng hai, 2022

Trường Chính sách Công và Quản lý Fulbright (FSPPM) vừa hoàn thành dự án đề xuất định hướng chiến lược phát triển kinh tế cho tỉnh Hậu Giang trong giai đoạn 2021-2030 với tầm nhìn đến năm 2050. Kết quả của dự án là đầu vào và là căn cứ quan trọng để tỉnh Hậu Giang lập các kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội cho giai đoạn 10 năm tới cũng như chuẩn bị cho việc triển khai lập quy hoạch tích hợp tỉnh giai đoạn 2021-2030.

Nhóm nghiên cứu FSPPM dẫn đầu bởi TS. Vũ Thành Tự Anh, Giám đốc FSPPM, thực hiện dự án từ tháng 5/2021 và hoàn thành báo cáo nghiệm thu vào cuối tháng 8/2021. Dự án phân tích hiện trạng phát triển về kinh tế – xã hội của tỉnh Hậu Giang đặt trong bối cảnh phát triển chung, các xu thế lớn diễn ra trên phạm vi vùng ĐBSCL, quốc gia và toàn cầu, định vị năng lực cạnh tranh chung của tỉnh Hậu Giang và đánh giá năng lực cạnh tranh của ba ngành trọng điểm: công nghiệp chế biến-chế tạo, nông nghiệp công nghệ cao và logistics. Từ đó, dự án đưa ra các đề xuất về mục tiêu phát triển kinh tế của tỉnh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050; cùng với chiến lược phát triển và giải pháp ưu tiên trong giai đoạn 2021-2030.

Nhóm nghiên cứu sử dụng các công cụ phân tích và tổng hợp trên quy mô lớn các tài liệu thống kê, số liệu thứ cấp và các nghiên cứu chuyên sâu về điều kiện tự nhiên, địa lý, văn hóa và kinh tế của vùng bằng sông Cửu Long nói chung và tỉnh Hậu Giang nói riêng. Kết hợp là các chuyến đi khảo sát thực địa các khu nông nghiệp công nghệ cao, các khu công nghiệp, các tuyến đường giao thông đường thủy, đường bộ quan trọng và các doanh nghiệp lớn hoạt động tại tỉnh Hậu Giang và khảo sát, phỏng vấn sâu các ban, ngành và doanh nghiệp địa phương về hiện trạng và các nút thắt phát triển của tỉnh. Vì tình hình dịch bệnh Covid-19, buổi báo cáo và thảo luận các kết quả nghiên cứu và các đề xuất định hướng về chiến lược phát triển giữa nhóm nghiên cứu, UBND và Thường vụ tỉnh ủy tỉnh Hậu Giang đã được tổ chức trực tuyến trong tháng 7/2021.

Dự án đề xuất các mục tiêu phát triển cụ thể trong từng giai đoạn, trong đó giai đoạn 2021-2025 hướng tới xây dựng thành công các nền tảng bền vững cho tăng trưởng kinh tế, giai đoạn 2025-2030 đưa tỉnh Hậu Giang trở thành địa phương có trình độ phát triển công nghiệp ở mức khá; và đến năm 2050, đưa tỉnh trở thành trung tâm sản xuất công nghiệp và logistics của ĐBSCL, trở thành tỉnh có trình độ phát triển khá so với cả nước với GRDP bình quân đạt mức 13.000 USD/người.

Dự án cũng đề xuất các định hướng chiến lược tổng thể để tỉnh Hậu Giang đảo ngược từ “vòng xoáy đi xuống” thành “vòng xoáy đi lên”, cùng với các chiến lược cụ thể cho 4 lĩnh vực: Phát triển công nghiệp, phát triển nông nghiệp-nông thôn, phát triển các cụm ngành mũi nhọn và phát triển, phân bổ đô thị.

Thúy Hằng

Related Articles

Đăng ký thông tin