19 Tháng mười, 2018

Trò chuyện với Giáo sư khoa học chính trị của Đại học Duke

19 Tháng mười, 2018

Đại học Fulbright Vietnam trò chuyện với Giáo sư khoa học chính trị Ed Malesky của đại học Duke.

Giáo sư, Tiến sĩ Malesky nghiên cứu về kinh tế chính trị và các nền kinh tế chuyển đổi. Ông đến thành phố Hồ Chí Minh mùa Hè này để làm việc với Trường Chính sách  công và quản lý Fulbright.

Đăng ký thông tin