16 Tháng tư, 2019

Tọa đàm “Mô hình Tăng trưởng Kinh tế Việt Nam giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến 2045”

16 Tháng tư, 2019

Ngày 9/4/2019, Trường Chính sách công và Quản lý Fulbright phối hợp với Ngân hàng Thế giới, tổ chức Australian Aid tổ chức Tọa đàm về mô hình tăng trưởng kinh tế Việt Nam.

Tham dự tọa đàm là các chuyên gia kinh tế của Ngân hàng Thế giới và các chuyên gia Tổ tư vấn kinh tế cho Thủ tướng cùng các khách mời là những nhà nghiên cứu và học giả. Đặc biệt, hai diễn giả chính trình bày tại tọa đàm là TS. Sebastian Eckardt, Kinh tế trưởng, Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam và TS. Vũ Viết Ngoạn, Nguyên Tổ trưởng Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng. 

Tọa đàm tập trung thảo luận những bất cập trong mô hình tăng trưởng cũ và sự cần thiết cũng như đặc điểm của mô hình tăng trưởng mới đồng thời khái quát sơ bộ những chiến lược Việt Nam cần thực hiện để xây dựng thành công mô hình mới.

Điểm lại những thành tựu trong quá khứ, dù có 25 năm liên tục tăng trưởng với tốc độ cao, GDP bình quân đầu người của Việt Nam là $2385 chỉ chiếm 40% so với con số trung bình của thế giới. Để vươn lên nhóm các nước có thu nhập cao vào năm 2045, Việt Nam phải duy trì tốc độ tăng trưởng bình quân là 7%/năm. So với mục tiêu đề ra, tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm của Việt Nam dừng lại ở mức 6.8% và con số này đã kéo dài trong 25 năm. Với những tín hiệu đó, khả năng để Việt Nam tiếp nối những thành tựu trong quá khứ đến tương lai là một bài toán khó.

Qua thảo luận và chia sẻ ý kiến, các chuyên gia đều thống nhất hệ sinh thái sáng tạo được hỗ trợ bởi một nền tảng chính sách thích hợp là nhân tố quyết định giúp Việt Nam vươn cao và vươn xa. Cụ thể hơn, cần phải có thị trường tài chính hoạt động hiệu quả để giảm chi phí kêu gọi vốn và phân bổ hợp lý và hiệu quả nguồn vốn tiết kiệm trong nước đầu tư vào những lĩnh vực sản xuất có khả năng tạo lợi nhuận cao.

Bên cạnh đó, sáng tạo đòi hỏi phải có lực lượng lao động sở hữu những kỹ năng của thế kỷ 21. Phát triển hệ thống đào tạo nghề có tính dung hợp và cạnh tranh cao và xây dựng những trường đại học mang tầm vóc thế giới giúp đất nước nâng cao năng lực cạnh tranh và giúp người dân đóng góp tích cực vào nền kinh tế.

Related Articles

Đăng ký thông tin