01 Tháng mười hai, 2017

Thông điệp của Chủ tịch Đại học Fulbright Việt Nam

01 Tháng mười hai, 2017

Giáo dục đại học giờ đây không thể chỉ bó hẹp trong những khu nhà bê tông, nơi kiến thức truyền đạt một chiều đến học sinh.

Lớp học phải được mở rộng ra ngoài những cánh đồng ở Đồng bằng Sông Cửu Long, hay những ngọn núi phía Bắc đến vùng duyên hải miền Trung của Việt Nam.

Sau bốn năm học ở Fulbright, chúng tôi hy vọng sinh viên sẽ trở thành người không chỉ có kiến thức nền tảng sâu rộng, có khả năng làm việc ở nhiều môi trường khác nhau, đương đầu, giải quyết nhiều vấn đề thách thức khác nhau, mà còn trở thành một công dân tốt của xã hội.

XEM ĐẦY ĐỦ:

Đăng ký thông tin