30 Tháng mười một, 2021

Thông báo mở hồ sơ tuyển sinh Kỳ Mùa xuân Khóa 2022-2026

30 Tháng mười một, 2021

Trường Đại học Fulbright Việt Nam xin trân trọng thông báo: Hồ sơ tuyển sinh Kỳ Mùa xuân của chương trình cử nhân Khóa 2022 – 2026 đã chính thức mở trên trang web: https://apply.fulbright.edu.vn. Tiếp ngay theo sau Kỳ tuyển sinh Ưu tiên, Đại học Fulbright Việt Nam bắt đầu nhận đơn ứng tuyển kỳ tuyển sinh cuối cùng trong năm 2022 – Kỳ tuyển sinh Mùa Xuân. Kỳ tuyển sinh này bắt đầu từ 12:00 ngày 30/11/2021 đến 14:00 ngày 08/04/2022.

Khác với mọi năm, năm nay các bạn ứng viên có tới hơn 4 tháng chuẩn bị hồ sơ cho kỳ tuyển sinh Mùa xuân. Kỳ tuyển sinh Mùa xuân là cơ hội cuối cùng để các bạn có thể ứng tuyển để trở thành sinh viên Khóa 2022-2026 (Class of 2026) của Đại học Fulbright Việt Nam. Những bạn học sinh mới biết đến trường đừng bỏ qua cơ hội này nhé! Những bạn học sinh chưa ứng tuyển ở vòng đơn kỳ Ưu tiên vừa qua hoặc chưa có may mắn ở kỳ Ưu tiên có thể củng cố hồ sơ để ứng tuyển lại ở kỳ Mùa Xuân (sau khi có kết quả của kỳ Ưu tiên vào tháng 1).

Cùng với mở Hồ sơ tuyển sinh, Đại học Fulbright Việt Nam thông báo mở Hồ sơ Hỗ trợ Tài chính – một chương trình cung cấp tài chính hỗ trợ sinh viên theo học tại trường. Chương trình sẽ xem xét cấp tài chính dựa trên điều kiện kinh tế của gia đình (không xem xét thành tích học tập) với mức hỗ trợ tối đa lên đến 100% học phí và chi phí ăn ở tại kí túc xá.

Nếu có bất cứ thắc mắc nào, các bạn học sinh và quý phụ huynh có thể liên hệ Văn phòng Tuyển sinh theo số điện thoại 028 7303 7788 hoặc qua email của văn phòng apply@fulbright.edu.vn.

Related Articles

Đăng ký thông tin