• Phát triển

Nguyễn Xuân Toàn

Chuyên viên Phát triển

Nguyễn Xuân Toàn là Chuyên viên Phát triển tại Văn phòng Chủ tịch Fulbright. Anh có một mối quan tâm suốt đời về giáo dục và làm việc để giúp mọi người trở nên tốt hơn. Tại Fulbright, anh chăm sóc các thực tập sinh và tình nguyện viên làm việc cho văn phòng Chủ tịch Đại học Fulbright, hỗ trợ Fulbright tiếp cận với xã hội rộng lớn hơn và làm việc trên bất kỳ cơ hội nào ông tìm thấy để gây quỹ cho Fulbright.

Trước Fulbright, Toàn đã giúp nhiều học sinh chuẩn bị cho kì thi SAT Lịch sử Thế giới và SAT Lịch sử Hoa Kỳ cũng như chuẩn bị cho quá trình phỏng vấn tuyển dụng cho công ty tư vấn quản lý.

Trước đây, Toàn đã từng sinh sống ở Hà Tĩnh (quê hương của anh), Hà Nội (quê hương thứ hai của anh), bang Massachusetts (nơi anh đến trường trung học và đại học) và Hà Giang (nơi anh đồng sáng lập một dự án kinh doanh du lịch). Nếu bạn tình cờ đến xã cực Bắc của Việt Nam – Lũng Cú, bạn có thể xem Homie, Homie Sound và Homie Love, ba homestay mà Toàn và những người đồng sáng lập hợp tác với dân tộc thiểu số Lô Lô để xây dựng lên.

Niềm vui của Toàn là giúp đỡ được người khác.

Quay lại