Nguyễn Việt Cường

Giảng viên Thỉnh giảng về Khoa học Máy tính

Tiến sĩ Nguyễn Việt Cường nhận bằng Tiến sĩ Kỹ thuật phần mềm từ Đại học Kỹ thuật Séc ở Praha. Các mối quan tâm nghiên cứu của ông bao gồm Kiến trúc định hướng mô hình, Khuôn mẫu phụ (meta-modeling), Ngôn ngữ miền chuyên biệt, khoa học dữ liệu, kiến trúc di động và thuật toán đám mây.

Tiến sĩ Nguyễn Việt Cường có nhiều năm kinh nghiệm hoạt động học thuật và trong cả lĩnh vực thực tế. Với kiến thức chuyên môn từ cốt lõi khoa học máy tính đến công nghệ tài chính (fintech), ông đã tham gia vào nhiều dự án quan trọng khác nhau nhằm thúc đẩy công nghệ nghiên cứu trong ngành ngân hàng đầu tư và tài chính. Trước đó, ông cũng là nhà nghiên cứu và giảng dạy tại Khoa Kỹ thuật Điện, Đại học Kỹ thuật Séc ở Praha.

Ông nhận bằng Cử nhân và bằng Thạc sĩ Khoa học Máy tính từ Đại học Kỹ thuật Séc ở Praha, trong đó có các khóa học phối hợp của Cao đẳng Viễn thông Quốc gia Paris, Pháp và Đại học Bách Khoa Marid, Tây Ban Nha.

Quay lại