Nguyễn Khánh Hà

Trợ lý Giáo vụ

Hà hiện đang là Trợ lý Giáo vụ tại Fulbright. Trước đó, cô là Chuyên viên Kiểm định Chất lượng Kỳ thi của Đại học FPT Cần Thơ. Chính nhờ trải nghiệm này, cô nhận ra rằng giáo dục có thể tác động đến những người có nhiều điểm tương đồng đi vào những lối sống khác nhau một cách sâu sắc nhất.

Cô tin rằng Đại học Fulbright Việt Nam rất khác biệt trong nỗ lực mang đến cho sinh viên nhiều cơ hội khám phá và phát triển sở thích cũng như khả năng của mình. Đồng thời, nâng cao nhận thức của sinh viên về các vấn đề sức khỏe tinh thần, bảo vệ quyền riêng tư và thể hiện quan điểm cá nhân một cách đúng đắn với tư cách là sinh viên. Hà cho rằng, đây là điều bình thường đối với một số người nhưng thật sự là một đặc quyền đối với những người khác.

Mặc dù Hà có vẻ hơi nghiêm túc, nhưng cô không ngại thử những điều mới, thích ăn những món mới và một xíu nghiện mua sắm.

Quay lại