Lê Nguyễn Phương Uyên

Cán bộ Tuyển sinh

Phương Uyên có niềm đam mê lớn với nghệ thuật Viết. Trước khi trở thành Cán bộ Tuyển sinh của Đại học Fulbright Việt Nam, Uyên theo học chương trình Cử nhân tại trường Đại học Giáo dục Khai phóng Dickinson tại bang Pennsylvania, Hoa Kỳ. Tại đây, Uyên là lãnh đạo sinh viên quốc tế đầu tiên của trung tâm Viết đa ngôn ngữ Norman M. Eberly và Ủy ban Đa sắc tộc trực thuộc Văn phòng Chủ tịch, hai nơi Uyên hoạt động mạnh mẽ với sứ mệnh tối ưu hóa trải nghiệm và sự bình đẳng của cộng đồng sinh viên quốc tế tại Dickinson.

Phương Uyên có bằng Cử nhân chuyên ngành Giáo dục và Văn hóa – Ngôn ngữ Pháp. Với chuyên ngành Giáo dục, Uyên nghiên cứu về những điểm tương đồng hoặc khác nhau trong chính sách Giáo dục giữa các nước Mỹ, Pháp và Việt Nam. Với chuyên ngành Pháp, Uyên tìm hiểu chuyên sâu về dấu ấn văn hóa Pháp tiềm tàng ở Đông Dương, Tây Phi và Trung Đông qua nhiều tác phẩm Văn học ở các khu vực này.

Quay lại