Lê Nguyễn Ngọc Trâm

Tham vấn Viên Trung Tâm Hỗ Trợ Sức Khỏe Tinh Thần

Trâm là tham vấn viên của Trung Tâm Hỗ Trợ Sức Khỏe Tinh Thần, trường đại học Fulbright Việt Nam. Trước khi đến với Fulbright, Trâm làm việc ở trường đại học RMIT và hỗ trợ các bạn sinh viên gặp khó khăn về học tập, đồng thời là tham vấn viên ở một số trung tâm tham vấn trong thành phố Hồ Chí Minh.

Trâm tốt nghiệp cử nhân thương mại ở RMIT và từng làm việc ở Unilever và Nash Tech. Sau đó, Trâm hoàn thành chương trình thạc sĩ tham vấn tâm lý ở Perth, Úc với mong muốn làm việc gần hơn với con người. Trâm có cơ hội hỗ trợ nhiều cộng đồng đa dạng, bao gồm sinh viên, người chăm sóc, cộng đồng LGBTIQ+, các bạn Việt Nam trở về từ nước ngoài, các gia đình có thu nhập thấp và bị ảnh hưởng bởi HIV. Trâm làm việc với các thách thức như trầm cảm, lo âu, động lực, mối quan hệ, sang chấn và các vấn đề khác. Trâm tin mỗi người là chuyên gia của chính mình và cùng với sự hỗ trợ thích hợp, chúng ta có thể tạo ra nhiều thay đổi tích cực. Trâm hi vọng các kinh nghiệm này sẽ hữu ích cho cộng đồng sinh viên Fulbright.

Bên cạnh công việc, Trâm yêu thích các câu chuyện, đặc biệt bộ truyện Harry Potter, và ủng hộ câu lạc bộ bóng đá Manchester United.

Quay lại