• Đại Học

Đỗ Thùy Dương

Điều phối viên Phát triển Chương trình Học thuật, Chương trình Cử nhân

Dương gia nhập trường Đại học Fulbright Việt Nam sau chín năm làm việc trong lĩnh vực giáo dục. Cô đã tham gia phát triển sản phẩm, nghiên cứu học thuật, tư vấn chiến lược, và tham gia điều hành.

Dương yêu thích môi trường làm việc năng động và trí tuệ và đặt mục tiêu phát triển Đại học Fulbright Việt Nam thành một trường đại học khai phóng hàng đầu tại Việt Nam và toàn cầu.

Dương nhận bằng thạc sĩ về các vấn đề công từ Viện Nghiên cứu Chính trị Paris và bằng cử nhân về quan hệ quốc tế từ trường Đại học Mount Holyoke.

Quay lại