20 Tháng mười, 2017

Những người khó tính nhận xét về Chương trình đại học của Fulbright

20 Tháng mười, 2017

Trong hành trình giới thiệu về chương trình đại học tại Hà Nội, Đại học Fulbright đã có cuộc trao đổi với nhiều người ảnh hưởng, uy tín trong xã hội, những người làm giáo dục, các nhà báo chuyên theo dõi về giáo dục.

Có nhiều câu hỏi khó dành cho lãnh đạo Fulbright. Những câu hỏi tiếp cận rất sát góc độ học thuật. Những nhận xét tích cực, sự kỳ vọng, phản biện thấu đáo, nhiều ý kiến đóng góp, gợi ý, khích lệ….mang lại góc phản biện đa chiều thú vị về mô hình giáo dục của Đại học Fulbright.

VIDEO: Ý kiến nhận xét về Chương trình đại học của Fulbright

Đăng ký thông tin