12 Tháng năm, 2020

Nhà xuất bản Oxford xuất bản nghiên cứu của giảng viên Fulbright

12 Tháng năm, 2020

Nhà xuất bản Oxford University Press vừa xuất bản nghiên cứu mới nhất của Tiến sĩ Vũ Thành Tự Anh – Giám đốc Trường Chính sách công và Quản lý Fulbright và Tiến sĩ Trần Thị Quế Giang, giảng viên của trường.

Nghiên cứu có tựa đề “Vietnam: The dilemma of bringing global financial standards to a socialist market economy” (tạm dịch Việt Nam: Tình thế tiến thoái lưỡng nan khi áp dụng chuẩn mực tài chính quốc tế vào nền kinh tế thị trường định hướng XHCN).

Nhà xuất bản Oxford University Press đã đưa nghiên cứu này vào sách “The Political Economy of Bank Regulation in Developing Countries: Risk and Reputation” (tạm dịch Yếu tố kinh tế chính trị trong hoạt động điều tiết ngân hàng ở các nước đang phát triển: Rủi ro và Danh tiếng).

Sách tập hợp các nghiên cứu tình huống về khía cạnh kinh tế chính trị trong hoạt động điều tiết ngân hàng tại 11 quốc gia ở Châu Phi, Châu Á và Châu Mỹ Latin. Nội dung chính tập trung vào cách các cơ quan quản lý ở những nước trên phản ứng trước những tiêu chuẩn quốc tế trong lĩnh vực ngân hàng. Những tiêu chuẩn này được lập ra để quản lý điều tiết những ngân hàng lớn phức tạp có tầm vóc quốc tế sở hữu khối tài sản trị giá hàng nghìn tỷ đô đồng thời vận hành nhiều dịch vụ đa dạng trên thế giới. Tuy nhiên các chuẩn mực này lại đang được áp dụng vào những thị trường tài chính non trẻ với hệ thống ngân hàng quy mô nhỏ chưa tiến ra thị trường quốc tế bao giờ. Vì sao lại như vậy?

Các tác giả tìm hiểu động cơ kinh tế chính trị đằng sau những quyết định này của cơ quan quản lý. Các nghiên cứu tình huống chứng minh chính phủ và doanh nghiệp của các nền kinh tế nằm ở vị trí trung tâm trên bản đồ tài chính thế giới đang ảnh hưởng mạnh mẽ đến chính sách quản lý của những nước biên. Đồng thời các tác giả cũng phân tích cách chính phủ và doanh nghiệp ở các nước đang phát triển (nước biên) lèo lái trong giới hạn và cơ hội do toàn cầu hóa tài chính tạo ra.

Sách là kết quả của dự án hợp tác nghiên cứu giữa các tổ chức học thuật ở Vương quốc Anh, Burkina Faso, Đức, Kenya, Thụy Sĩ, Hoa Kỳ và Việt Nam. Dự án có website công bố các ấn phẩm và nghiên cứu chính sách của các tác giả cho những ai quan tâm.

Bạn đọc có thể tải sách miễn phí trên trang web của Nhà xuất bản Oxford (click vào icon Open Access để tải bản PDF của sách):  https://global.oup.com/academic/product/the-political-economy-of-bank-regulation-in-developing-countries-risk-and-reputation-9780198841999?cc=gb&lang=en&#

Quỳnh Chi

Related Articles

Đăng ký thông tin